We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Google Tài liệu biểu tượng

Google Tài liệu

1.20.512.03.40 for Android

Mô tả của Google Tài liệu

Tạo, chỉnh sửa và cộng tác với những người khác trên tài liệu từ điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn bằng ứng dụng Google Tài liệu. Với Tài liệu, bạn có thể:

- Tạo tài liệu mới hoặc chỉnh sửa tệp hiện có
- Chia sẻ tài liệu và cộng tác trên cùng một tài liệu cùng lúc.
- Làm việc mọi lúc, mọi nơi - ngay cả khi ngoại tuyến
- Thêm và trả lời nhận xét.
- Không bao giờ lo mất dữ liệu – mọi thứ được tự động lưu khi bạn nhập.
- Nghiên cứu, ngay trong Tài liệu với Khám phá
- Mở, chỉnh sửa và lưu tài liệu Word.

Thông báo về quyền
Danh bạ: Ứng dụng này được sử dụng để cung cấp đề xuất về những người cần thêm vào tệp và chia sẻ.
Bộ nhớ: Ứng dụng này được sử dụng để lưu và mở tệp trong bộ lưu trữ USB hoặc SD.
Hiển thị nhiều hơn

Google Tài liệu 1.20.512.03.40 Cập nhật

2021-01-11
* Bug fixes and performance improvements

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V1.20.512.03.72 35.2 MB XAPK APKs

  Google Tài liệu

  2021-01-11

  Google Tài liệu 1.20.512.03.72 (205120372)

  Cập nhật vào: 2021-01-11

  Uploaded by: Mario Alberto Cruz

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Tài liệu 1.20.512.03.72(205120372) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: x86

  Base APK: com.google.android.apps.docs.editors.docs.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.zh

  Tệp SHA1: e30f130b84139553a419c2c9e2a8442564d0d2cb

  Dung lượng tệp: 35.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.20.512.03.40 39.2 MB XAPK APKs

  Google Tài liệu

  2021-01-22

  Google Tài liệu 1.20.512.03.40 (205120340)

  Cập nhật vào: 2021-01-22

  Uploaded by: Shreya Reddy

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Tài liệu 1.20.512.03.40(205120340) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.google.android.apps.docs.editors.docs.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.zh

  Tệp SHA1: 1c0cbf30511c587e7fecafebf3cce30adfe4e078

  Dung lượng tệp: 39.2 MB

  Tải về

 • V1.20.512.03.40 47.1 MB APK

  Google Tài liệu

  2021-01-11

  Google Tài liệu 1.20.512.03.40 (205120340)

  Cập nhật vào: 2021-01-11

  Uploaded by: ElGrande Hicham

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Tài liệu 1.20.512.03.40(205120340) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: f1a9b97bb7b69c0766ae569562d170af9f04790d

  Dung lượng tệp: 47.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.20.512.03.30 38.4 MB XAPK APKs

  Google Tài liệu

  2021-01-07

  Google Tài liệu 1.20.512.03.30 (205120330)

  Cập nhật vào: 2021-01-07

  Uploaded by: Ray Chelsea

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Tài liệu 1.20.512.03.30(205120330) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Base APK: com.google.android.apps.docs.editors.docs.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.zh

  Tệp SHA1: aa8f7b0ff60f891897f2d627441c76403d5521d8

  Dung lượng tệp: 38.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.20.492.04.72 35.2 MB XAPK APKs

  Google Tài liệu

  2020-12-14

  Google Tài liệu 1.20.492.04.72 (204920472)

  Cập nhật vào: 2020-12-14

  Uploaded by: Mario Alberto Cruz

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Tài liệu 1.20.492.04.72(204920472) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: x86

  Base APK: com.google.android.apps.docs.editors.docs.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.zh

  Tệp SHA1: a1e3b5038b290d8d022266687219322bf409c368

  Dung lượng tệp: 35.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.20.492.04.40 47.1 MB APK

  Google Tài liệu

  2020-12-14

  Google Tài liệu 1.20.492.04.40 (204920440)

  Cập nhật vào: 2020-12-14

  Uploaded by: Shreya Reddy

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Tài liệu 1.20.492.04.40(204920440) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 71eafe69edf29e881434b5f9e64f5a823183a107

  Dung lượng tệp: 47.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Xem thêm từ Google LLC
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure