We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Google Tài liệu biểu tượng

Google Tài liệu

1.19.192.07.30 for Android

Mô tả của Google Tài liệu

Tạo, chỉnh sửa và cộng tác với những người khác trên tài liệu từ điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn bằng ứng dụng Google Tài liệu. Với Tài liệu, bạn có thể:

- Tạo tài liệu mới hoặc chỉnh sửa tệp hiện có
- Chia sẻ tài liệu và cộng tác trên cùng một tài liệu cùng lúc.
- Làm việc mọi lúc, mọi nơi - ngay cả khi ngoại tuyến
- Thêm và trả lời nhận xét.
- Không bao giờ lo mất dữ liệu – mọi thứ được tự động lưu khi bạn nhập.
- Nghiên cứu, ngay trong Tài liệu với Khám phá
- Mở, chỉnh sửa và lưu tài liệu Word.

Thông báo về quyền
Danh bạ: Ứng dụng này được sử dụng để cung cấp đề xuất về những người cần thêm vào tệp và chia sẻ.
Bộ nhớ: Ứng dụng này được sử dụng để lưu và mở tệp trong bộ lưu trữ USB hoặc SD.
Hiển thị nhiều hơn

Google Tài liệu 1.19.192.07.30 Cập nhật

2019-05-21
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V1.19.192.07.30 40.6 MB APK

  Google Tài liệu

  2019-05-21

  Google Tài liệu 1.19.192.07.30 (191920730)

  Cập nhật vào: 2019-05-21

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Tài liệu 1.19.192.07.30(191920730) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: bf3d6ac70c1380797a3172ac528b50a72a0d4e42

  Dung lượng tệp: 40.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.19.172.04.45 37.1 MB APK

  Google Tài liệu

  2019-05-09

  Google Tài liệu 1.19.172.04.45 (191720445)

  Cập nhật vào: 2019-05-09

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Tài liệu 1.19.172.04.45(191720445) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 5317cd7c73c47bb14d720cf416c0bd6e1f327f42

  Dung lượng tệp: 37.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.19.172.04.30 40.6 MB APK

  Google Tài liệu

  2019-05-08

  Google Tài liệu 1.19.172.04.30 (191720430)

  Cập nhật vào: 2019-05-08

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Tài liệu 1.19.172.04.30(191720430) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: a855324018960109b1798701f9d3eea8e1dfa19d

  Dung lượng tệp: 40.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.19.152.02.45 37.0 MB APK

  Google Tài liệu

  2019-04-22

  Google Tài liệu 1.19.152.02.45 (191520245)

  Cập nhật vào: 2019-04-22

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Tài liệu 1.19.152.02.45(191520245) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 63c0b456628e8345281a78753033ebb9cc34cb5a

  Dung lượng tệp: 37.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.19.152.02.30 40.4 MB APK

  Google Tài liệu

  2019-04-22

  Google Tài liệu 1.19.152.02.30 (191520230)

  Cập nhật vào: 2019-04-22

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Tài liệu 1.19.152.02.30(191520230) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 366048b4886ced36b2fa2b7ee0480c25136418b5

  Dung lượng tệp: 40.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.19.132.05.45 36.9 MB APK

  Google Tài liệu

  2019-04-09

  Google Tài liệu 1.19.132.05.45 (191320545)

  Cập nhật vào: 2019-04-09

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Tài liệu 1.19.132.05.45(191320545) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: c7d156920f8d2bd4232a4f6fcba1eb6146e4cdd0

  Dung lượng tệp: 36.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với Google Tài liệu
Xem thêm từ Google LLC
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure