We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Chrome biểu tượng

Chrome

V88.0.4324.181

Có gì mới

Cảm ơn bạn đã chọn Chrome! Ở bản phát hành này, chúng tôi đã cải thiện độ ổn định và hiệu suất.

Variants

Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
Chrome 88.0.4324.181 (432418123)

Cập nhật vào: 2021-02-17

Uploaded by: Phạm Đăng Dũng

Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Chrome 88.0.4324.181(432418123) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: arm64-v8a

Base APK: com.android.chrome.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.zh, extra_icu, vr, vr.config.ar, vr.config.de, vr.config.en, vr.config.es, vr.config.fr, vr.config.hi, vr.config.in, vr.config.it, vr.config.ja, vr.config.ko, vr.config.my, vr.config.pt, vr.config.ru, vr.config.th, vr.config.tr, vr.config.vi, vr.config.zh

Tệp SHA1: c0eb0ae5885c3a772206c931ef7dcbe2bf5a2905

Dung lượng tệp: 147.4 MB

Tải về

2021-02-17
arm64-v8a
Android 7.0+
nodpi
Chrome 88.0.4324.181 (432418111)

Cập nhật vào: 2021-02-19

Uploaded by: Hassan Zobeidi

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Chrome 88.0.4324.181(432418111) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: x86

Base APK: com.android.chrome.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.zh, extra_icu

Tệp SHA1: e4c1fce2be296738617b277bbb6c6381eb99484c

Dung lượng tệp: 103.4 MB

Tải về

2021-02-19
x86
Android 5.0+
nodpi
Tải về
ứng dụng APKPure