We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Chrome biểu tượng

Chrome

V88.0.4324.152

Có gì mới

Cảm ơn bạn đã chọn Chrome! Ở bản phát hành này, chúng tôi đã cải thiện độ ổn định và hiệu suất.

Variants

Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
Chrome 88.0.4324.152 (432415223)

Cập nhật vào: 2021-02-04

Uploaded by: А' К'

Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Chrome 88.0.4324.152(432415223) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: arm64-v8a

Base APK: com.android.chrome.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.zh, extra_icu, vr, vr.config.ar, vr.config.de, vr.config.en, vr.config.es, vr.config.fr, vr.config.hi, vr.config.in, vr.config.it, vr.config.ja, vr.config.ko, vr.config.my, vr.config.pt, vr.config.ru, vr.config.th, vr.config.tr, vr.config.vi, vr.config.zh

Tệp SHA1: d2be11f4c626ee90366fe0da4f4f179dc5b82312

Dung lượng tệp: 147.4 MB

Tải về

2021-02-04
arm64-v8a
Android 7.0+
nodpi
Chrome 88.0.4324.152 (432415211)

Cập nhật vào: 2021-02-05

Uploaded by: А' К'

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Chrome 88.0.4324.152(432415211) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: x86

Base APK: com.android.chrome.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.zh, extra_icu

Tệp SHA1: 6e5713274344c295a68fd983ff36042a5068518d

Dung lượng tệp: 103.4 MB

Tải về

2021-02-05
x86
Android 5.0+
nodpi
Tải về
ứng dụng APKPure