We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Chrome biểu tượng

Chrome

V85.0.4183.127

Có gì mới

Cảm ơn bạn đã chọn Chrome! Ở bản phát hành này, chúng tôi đã cải thiện độ ổn định và hiệu suất.

Variants

Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
Chrome 85.0.4183.127 (418312773)

Cập nhật vào: 2020-09-23

Uploaded by: А' К'

Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Chrome 85.0.4183.127(418312773) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: arm64-v8a

Base APK: com.android.chrome.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.zh, extra_icu

Tệp SHA1: 6709cec5b48ea0d529eb73ba9619bfe4669ef827

Dung lượng tệp: 138.9 MB

Tải về

2020-09-23
arm64-v8a
Android 7.0+
nodpi
Chrome 85.0.4183.127 (418312773)

Cập nhật vào: 2020-09-27

Uploaded by: А' К'

Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Chrome 85.0.4183.127(418312773) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: arm64-v8a

Base APK: com.android.chrome.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.zh, extra_icu, vr, vr.config.ar, vr.config.de, vr.config.en, vr.config.es, vr.config.fr, vr.config.hi, vr.config.in, vr.config.it, vr.config.ja, vr.config.ko, vr.config.my, vr.config.pt, vr.config.ru, vr.config.th, vr.config.tr, vr.config.vi, vr.config.zh

Tệp SHA1: f00f5a090174a25e7da40f16dec36d9a19d0ef96

Dung lượng tệp: 139.6 MB

Tải về

2020-09-27
arm64-v8a
Android 7.0+
nodpi
Chrome 85.0.4183.127 (418312770)

Cập nhật vào: 2020-09-23

Uploaded by: Phạm Đăng Dũng

Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Chrome 85.0.4183.127(418312770) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: armeabi-v7a

Base APK: com.android.chrome.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.zh, extra_icu

Tệp SHA1: 500bab393af1afe6439eff46aca87ff1e730cad9

Dung lượng tệp: 73.6 MB

Tải về

2020-09-23
armeabi-v7a
Android 7.0+
nodpi
Chrome 85.0.4183.127 (418312761)

Cập nhật vào: 2020-09-30

Uploaded by: Phạm Đăng Dũng

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Chrome 85.0.4183.127(418312761) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: x86

Base APK: com.android.chrome.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.zh, extra_icu

Tệp SHA1: 463b43ad879f1c8ad96e7ac09ba4f57b0d5567df

Dung lượng tệp: 97.9 MB

Tải về

2020-09-30
x86
Android 5.0+
nodpi
Tải về
ứng dụng APKPure