We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Genshin Impact biểu tượng

Genshin Impact

Hãy cùng mạo hiểm vùng đất mới - Trò chơi thế giới mở của miHoYo

Phiên bản trước
 • V1.1.1_1437351_1398019 145.5 MB APK

  Genshin Impact

  2020-11-10

  Genshin Impact 1.1.1_1437351_1398019 (116)

  Cập nhật vào: 2020-11-10

  Uploaded by: Mohamad Elmoutaman Omar Abdulgader

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 03e9ef0fe3a49afc8fc19ca03a172bc9305aeb09 Genshin Impact 1.1.1_1437351_1398019(116) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: de34cf038deb717c71034d9445715e54a32eaabe

  Dung lượng tệp: 145.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.1_1112729_1135452 136.2 MB APK

  Genshin Impact

  2020-10-28

  Genshin Impact 1.0.1_1112729_1135452 (112)

  Cập nhật vào: 2020-10-28

  Uploaded by: Chë Mssøu

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 03e9ef0fe3a49afc8fc19ca03a172bc9305aeb09 Genshin Impact 1.0.1_1112729_1135452(112) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 222cb7ac6fd976a106e59b3fd19c2d6a1f742ff7

  Dung lượng tệp: 136.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.0_1112729_1135452 136.2 MB XAPK APKs

  Genshin Impact

  2020-09-27

  Genshin Impact 1.0.0_1112729_1135452 (94)

  Cập nhật vào: 2020-09-27

  Uploaded by: Chë Mssøu

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 03e9ef0fe3a49afc8fc19ca03a172bc9305aeb09 Genshin Impact 1.0.0_1112729_1135452(94) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.miHoYo.GenshinImpact.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 81b41e833c7a4d01ece8520f8d9385e8ec4bc455

  Dung lượng tệp: 136.2 MB

  Tải về

 • V1.0.0_1112729_1135452 136.2 MB APK

  Genshin Impact

  2020-09-27

  Genshin Impact 1.0.0_1112729_1135452 (94)

  Cập nhật vào: 2020-09-27

  Uploaded by: Mohamad Elmoutaman Omar Abdulgader

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 03e9ef0fe3a49afc8fc19ca03a172bc9305aeb09 Genshin Impact 1.0.0_1112729_1135452(94) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 1a5fcbf57ba26a179ba8b4cabad2940d077f2ad8

  Dung lượng tệp: 136.2 MB

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure