We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Gacha Club biểu tượng

Gacha Club

Mặc quần áo nhân vật chibi dễ thương và gacha cho các đơn vị chiến đấu trong chế độ câu chuyện!

Phiên bản trước
 • V1.1.0 99.7 MB APK

  Gacha Club

  2020-10-04

  2Variants
 • V1.0.7 99.6 MB APK

  Gacha Club

  2020-08-09

  2Variants
 • V1.0.6 99.6 MB APK

  Gacha Club

  2020-08-08

  Gacha Club 1.0.6 (1000006)

  Cập nhật vào: 2020-08-08

  Uploaded by: Oo Oo Ye Myat

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 15cbd29a53202707e766dbb5ecdbeb62a88d75d0 Gacha Club 1.0.6(1000006) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 27d0b1c455023424c096ab043bb56a7952f95e9e

  Dung lượng tệp: 99.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.5 99.8 MB APK

  Gacha Club

  2020-08-08

  Gacha Club 1.0.5 (1000005)

  Cập nhật vào: 2020-08-08

  Uploaded by: Gets Kumare Geta Kumare

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 15cbd29a53202707e766dbb5ecdbeb62a88d75d0 Gacha Club 1.0.5(1000005) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: fade531556e662f3d373cb55eeb790103dcd14b4

  Dung lượng tệp: 99.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.3 99.7 MB APK

  Gacha Club

  2020-07-03

  Gacha Club 1.0.3 (1000003)

  Cập nhật vào: 2020-07-03

  Uploaded by: Nguyên Dương

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 15cbd29a53202707e766dbb5ecdbeb62a88d75d0 Gacha Club 1.0.3(1000003) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 712142d17397ff619751a595fdb629f02322c82f

  Dung lượng tệp: 99.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.2 99.9 MB APK

  Gacha Club

  2020-07-03

  Gacha Club 1.0.2 (1000002)

  Cập nhật vào: 2020-07-03

  Uploaded by: Nguyên Dương

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 15cbd29a53202707e766dbb5ecdbeb62a88d75d0 Gacha Club 1.0.2(1000002) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: cba47d4983075e0c1e731bc1232a7ba366cf757d

  Dung lượng tệp: 99.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.1 99.6 MB APK

  Gacha Club

  2020-06-30

  Gacha Club 1.0.1 (1000001)

  Cập nhật vào: 2020-06-30

  Uploaded by: Oo Oo Ye Myat

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 15cbd29a53202707e766dbb5ecdbeb62a88d75d0 Gacha Club 1.0.1(1000001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: baebffdaa3f8fb28157f8ea56a66ca0c751af671

  Dung lượng tệp: 99.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.0 99.8 MB APK

  Gacha Club

  2020-06-30

  Gacha Club 1.0.0 (1000000)

  Cập nhật vào: 2020-06-30

  Uploaded by: Oo Oo Ye Myat

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 15cbd29a53202707e766dbb5ecdbeb62a88d75d0 Gacha Club 1.0.0(1000000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: de995685a6d9971d93488fd00b113fa8ca0cc5f7

  Dung lượng tệp: 99.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure