We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
FreeVRPlayer biểu tượng

FreeVRPlayer

Tải và xem video thực tế ảo trên điện thoại thông minh của bạn với FreeVRPlayer.

Phiên bản trước
 • V1.3 6.3 MB APK

  FreeVRPlayer

  2017-06-14

  FreeVRPlayer 1.3 (27)

  Cập nhật vào: 2017-06-14

  Uploaded by: Santhosh Rudra

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 319f3c5af8e5e2e5e7d42dfd5118ade7ed715e04 FreeVRPlayer 1.3(27) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 41e52460318700d7eedd347dfbe62e811d339ef3

  Dung lượng tệp: 6.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.8 4.3 MB APK

  FreeVRPlayer

  2016-07-06

  FreeVRPlayer 1.2.8 (19)

  Cập nhật vào: 2016-07-06

  Uploaded by: Sañjay Sörën

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 319f3c5af8e5e2e5e7d42dfd5118ade7ed715e04 FreeVRPlayer 1.2.8(19) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 0a9e06db65e5f5b0a2a6566e7e0dae1ca8ea5ae2

  Dung lượng tệp: 4.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.6 5.6 MB APK

  FreeVRPlayer

  2016-04-13

  FreeVRPlayer 1.2.6 (17)

  Cập nhật vào: 2016-04-13

  Uploaded by: David Clares Rodriguez

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 319f3c5af8e5e2e5e7d42dfd5118ade7ed715e04 FreeVRPlayer 1.2.6(17) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: b5d0e37b491359d92485c37b947148b8baba7f69

  Dung lượng tệp: 5.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.4 5.7 MB APK

  FreeVRPlayer

  2016-03-24

  FreeVRPlayer 1.2.4 (15)

  Cập nhật vào: 2016-03-24

  Uploaded by: Santhosh Rudra

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 319f3c5af8e5e2e5e7d42dfd5118ade7ed715e04 FreeVRPlayer 1.2.4(15) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 5256df589929842fb3c8bbcfe8993c38b11d22d6

  Dung lượng tệp: 5.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.3 5.7 MB APK

  FreeVRPlayer

  2016-03-17

  FreeVRPlayer 1.2.3 (14)

  Cập nhật vào: 2016-03-17

  Uploaded by: Fatime Balcıoğlu

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 319f3c5af8e5e2e5e7d42dfd5118ade7ed715e04 FreeVRPlayer 1.2.3(14) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 384dd28d1114b48106c86a4b07cc687bbce14f2f

  Dung lượng tệp: 5.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.2 5.7 MB APK

  FreeVRPlayer

  2016-02-17

  FreeVRPlayer 1.2.2 (13)

  Cập nhật vào: 2016-02-17

  Uploaded by: David Clares Rodriguez

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 319f3c5af8e5e2e5e7d42dfd5118ade7ed715e04 FreeVRPlayer 1.2.2(13) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: e6790f5d4842d4dfcc15fdc53a62d55b9af51be6

  Dung lượng tệp: 5.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.3 1.2 MB APK

  FreeVRPlayer

  2015-11-10

  FreeVRPlayer 1.1.3 (8)

  Cập nhật vào: 2015-11-10

  Uploaded by: Santhosh Rudra

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 319f3c5af8e5e2e5e7d42dfd5118ade7ed715e04 FreeVRPlayer 1.1.3(8) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 6ab7697bfed8409383e18cff656b46f128229abb

  Dung lượng tệp: 1.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.4 949.7 KB APK

  FreeVRPlayer

  2015-08-16

  FreeVRPlayer 1.0.4 (5)

  Cập nhật vào: 2015-08-16

  Uploaded by: Pop Chuot

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 319f3c5af8e5e2e5e7d42dfd5118ade7ed715e04 FreeVRPlayer 1.0.4(5) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 396041ab86d97d073128fe842988a5fe7c365f60

  Dung lượng tệp: 949.7 KB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure