Our website uses necessary cookies to enable basic functions and optional cookies to help us to enhance your user experience. Learn more about our cookie policy by clicking "Learn More".
Accept All Only Necessary Cookies

Giới thiệu về Float Tube

ứng dụng nhỏ để chơi youtube video. Lưu dữ liệu 3g / 2g / 4g của bạn - cửa sổ Floating

Features:

- Top chart by country

- In app player

- Favorite videos

- Floating player: play video in floating windows. You can watch youtube videos and sms, or fb, read news, ... in same time.

- Search video by keyword

- Easily to use this app.

Enjoy it!

Thank Mintube for floating widows function.

We use open source minTube (https://github.com/imshyam/mintube) to dev floating window function in this app.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Float Tube 1.3

Được tải lên bởi

အေနထိုင္ မတတ္တဲ့ ၾကယ္စုတ္

Yêu cầu Android

Android 4.0.3+

Hiển thị nhiều hơn

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.3

Last updated on Nov 22, 2017

- Fix bugs

Hiển thị nhiều hơn

Float Tube Ảnh chụp màn hình

Các bài báo phổ biến trong 24 giờ qua

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.