Our website uses necessary cookies to enable basic functions and optional cookies to help us to enhance your user experience. Learn more about our cookie policy by clicking "Learn More".
Accept All Only Necessary Cookies
Firefox火狐浏览器 - 快速、智能、个性化 biểu tượng

6.0 2 Đánh giá


57.0.1 by Mozilla(谋智火狐)


Nov 30, 2017

Giới thiệu về Firefox火狐浏览器 - 快速、智能、个性化

Tham gia vào hàng trăm triệu của đội Firefox người dùng Firefox, thưởng thức nhanh chóng, kinh nghiệm trực tuyến thông minh và an toàn!

本应用为Firefox火狐浏览器简体中文版。

体验快速、智能、个性化的网络fox 火狐浏览器是由独立、以人为本的 Mozilla 打造的浏览器,Mozilla 曾获选隐私方面最值得信赖的互联网公司。 今天就升级,加入数以亿计的 Firefox火狐浏览器 用户队伍,获得更加个性化的浏览体验吧。

快速、智能、个性。

Firefox 火狐浏览器为您而生,使您再次能掌控自己的网络体验。

这也是为什么我们设计了智能化的产品,预测您将要浏览的内容。

智能搜索,更快到达

- Firefox 火狐浏览器能预测你的需求,每次都直观的在你喜欢的搜索引擎上提供多项建议及以前搜索过的结果。

- 轻松访问各类搜索服务,包括维基百科、Twitter、亚马逊等。

新一代隐私权保护

- 您的隐私保护级别已得到升级。 带有跟踪保护功能的隐私浏览模式,将阻止可能跟踪您浏览活动的网页部分。

在您的设备间同步

- 使用 Firefox 火狐浏览器账号,在您的智能手机和平板电脑上访问来自您的桌面电脑的历史记录、书签及已打开的标签页。

- Firefox 火狐浏览器也可以安全的记住您的密码,跨越各个设备,省去输入时间。

直观的可视化标签页

- 直观的可视化且数字编号的标签页,让您可以轻松在未来找到想要的内容。

- 随你喜欢打开许多标签页,无需担心丢失已打开的网页。

轻松访问常用网站

- 将时间花在阅读你喜欢的网站,而不是你找它们。

适合各处的附加组件

- 定制你的 Firefox火狐浏览器,个性化并掌控 Web 体验。带来包括广告拦截,密码管理,下载管理等等功能。

快捷分享

- Firefox 火狐浏览器会记住你最近使用的应用,以帮助你便捷的分享内容到 Facebook、Twitter、WhatsApp 和 Skype 等服务。

带到大屏幕

- 从你的智能手机或者平板电脑将视频或者 Web 内容发送到任何配备了流媒体功能的电视设备上。

了解更多有关 Firefox Android 版:

- 有疑问或者需要帮助?访问 https://support.mozilla.org/mobile

- 了解有关 Firefox 权限:http://mzl.la/Permissions

- 了解有关 Mozilla 的新鲜事:https://blog.mozilla.org

- 在微博上关注 Firefox:http://weibo.com/firefox

- 在微信上关注 Firefox:微信搜索“火狐”或“mozilla_firefox”

- 在火狐社区上讨论 Firefox:http://mozilla.com.cn

- Firefox火狐浏览器用户QQ群: 158050892

关于 Mozilla

Mozilla 的存在是为了将互联网建设为面向所有人可用的公共资源,因为我们相信,开放和免费优于封闭和管控。 我们打造了 Firefox 等产品,以促进可选性和透明度,为人们的网上生活提供更多掌控。 访问 https://www.mozilla.org 了解更多信息

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Firefox火狐浏览器 - 快速、智能、个性化 57.0.1

Được tải lên bởi

Santika Nesa

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 57.0.1

Last updated on Nov 30, 2017

更快的页面加载速度,更稳定的浏览器
新标签页中添加了经常访问和最近访问记录
播放视频的标签页位于后台时停止视频解码,回到前台时恢复(音频不受此限制)
增加了非隐私浏览模式下启用跟踪保护的选项
隐私浏览模式下,自动启用已兼容的输入法的隐私模式
可以在地址栏中通过左右滑动来查看长网址
增加沃洛夫语(wo)
安全更新
全面支持WebExtension扩展,不再支持传统扩展

Hiển thị nhiều hơn

Firefox火狐浏览器 - 快速、智能、个性化 Ảnh chụp màn hình

Các bài báo phổ biến trong 24 giờ qua

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.