We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Fate/Grand Order biểu tượng

Fate/Grand Order

Trò chơi nhập vai mới của Fate cuối cùng cũng có mặt! Bạn có thể thưởng thức game nhập vai quy mô đầy đủ ngay cả trên điện thoại thông minh của mình. Một câu chuyện mà bạn có thể thưởng thức số lượng lớn hơn 5 triệu ký tự!

Phiên bản trước
 • V2.64.1 64.0 MB XAPK APKs

  Fate/Grand Order

  2022-11-18

  Fate/Grand Order 2.64.1 (311)

  Cập nhật vào: 2022-11-18

  Được tải lên bởi: Rio Pujakesuma Putra Pasbi

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.64.1(311) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.aniplex.fategrandorder.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: d74bf244a73ceff930c3483f5fb8a5555712bf49

  Dung lượng tệp: 64.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.64.1 63.6 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-11-18

  Fate/Grand Order 2.64.1 (311)

  Cập nhật vào: 2022-11-18

  Được tải lên bởi: Rio Pujakesuma Putra Pasbi

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.64.1(311) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 6cad1e1c48714370ee74d4e1fee4bd19d3ba3597

  Dung lượng tệp: 63.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.64.0 64.0 MB XAPK APKs

  Fate/Grand Order

  2022-11-09

  Fate/Grand Order 2.64.0 (310)

  Cập nhật vào: 2022-11-09

  Được tải lên bởi: Riquelme Delfino Jorge

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.64.0(310) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.aniplex.fategrandorder.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 716205d241ff5b18ed377b96ec9fedcec87881e9

  Dung lượng tệp: 64.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.64.0 63.5 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-11-09

  Fate/Grand Order 2.64.0 (310)

  Cập nhật vào: 2022-11-09

  Được tải lên bởi: Rio Pujakesuma Putra Pasbi

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.64.0(310) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 0e935827035f7a0ba3f9f6c9c3264739b589df2a

  Dung lượng tệp: 63.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.63.1 63.7 MB XAPK APKs

  Fate/Grand Order

  2022-10-27

  Fate/Grand Order 2.63.1 (308)

  Cập nhật vào: 2022-10-27

  Được tải lên bởi: Riquelme Delfino Jorge

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.63.1(308) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.aniplex.fategrandorder.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: f53cbbee2220285f439d7ea7ba4a65ffc2f26120

  Dung lượng tệp: 63.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.63.0 63.7 MB XAPK APKs

  Fate/Grand Order

  2022-10-26

  Fate/Grand Order 2.63.0 (307)

  Cập nhật vào: 2022-10-26

  Được tải lên bởi: မိုးသက္ ခိုင္

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.63.0(307) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.aniplex.fategrandorder.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 4a67058488e38a64d3dfc8050a49ce947f1d2d2e

  Dung lượng tệp: 63.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.63.0 63.3 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-10-26

  Fate/Grand Order 2.63.0 (307)

  Cập nhật vào: 2022-10-26

  Được tải lên bởi: Thiago Usb

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.63.0(307) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: c7f60f7593f02d851e49b676b0680d78d177d4c4

  Dung lượng tệp: 63.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.62.1 95.0 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-10-14

  Fate/Grand Order 2.62.1 (306)

  Cập nhật vào: 2022-10-14

  Được tải lên bởi: မိုးသက္ ခိုင္

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.62.1(306) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 51848c27b58c8466459bd81b109e79af271d1cec

  Dung lượng tệp: 95.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.62.0 95.0 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-10-12

  Fate/Grand Order 2.62.0 (305)

  Cập nhật vào: 2022-10-12

  Được tải lên bởi: မိုးသက္ ခိုင္

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.62.0(305) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 9f1feb09ecec96ae93a87c3fba68dfdace1128f4

  Dung lượng tệp: 95.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.61.5 94.8 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-09-28

  Fate/Grand Order 2.61.5 (304)

  Cập nhật vào: 2022-09-28

  Được tải lên bởi: Riquelme Delfino Jorge

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.61.5(304) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 215d0373fb233d77b01149ac0dc3bc05f54996fc

  Dung lượng tệp: 94.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.61.0 93.7 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-09-14

  Fate/Grand Order 2.61.0 (303)

  Cập nhật vào: 2022-09-14

  Được tải lên bởi: Riquelme Delfino Jorge

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.61.0(303) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 982e39081d117d7451951cd075624fa1557b6b42

  Dung lượng tệp: 93.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.60.7 93.6 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-09-09

  2Variants
 • V2.60.6 93.6 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-09-08

  Fate/Grand Order 2.60.6 (301)

  Cập nhật vào: 2022-09-08

  Được tải lên bởi: Rio Pujakesuma Putra Pasbi

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.60.6(301) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: f61111758e683b2ad42a9315fb9cd162040e1f7d

  Dung lượng tệp: 93.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.60.5 93.8 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-09-07

  Fate/Grand Order 2.60.5 (300)

  Cập nhật vào: 2022-09-07

  Được tải lên bởi: မိုးသက္ ခိုင္

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.60.5(300) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 16ff0ee9deb0a0ec5af702963146d62599caa31f

  Dung lượng tệp: 93.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.60.0 89.9 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-08-31

  Fate/Grand Order 2.60.0 (298)

  Cập nhật vào: 2022-08-31

  Được tải lên bởi: Rio Pujakesuma Putra Pasbi

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.60.0(298) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 332f3336921c36198418c38deebfdd34cf417e21

  Dung lượng tệp: 89.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.59.2 90.1 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-08-19

  Fate/Grand Order 2.59.2 (297)

  Cập nhật vào: 2022-08-19

  Được tải lên bởi: Thiago Usb

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.59.2(297) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 65a91c4135e77409fc5d888acd2f33c43dc09a2c

  Dung lượng tệp: 90.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.59.1 90.0 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-08-15

  Fate/Grand Order 2.59.1 (296)

  Cập nhật vào: 2022-08-15

  Được tải lên bởi: Riquelme Delfino Jorge

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.59.1(296) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: c243b168066a95b42819a0665dea5f87293b7f72

  Dung lượng tệp: 90.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.59.0 90.0 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-08-10

  Fate/Grand Order 2.59.0 (295)

  Cập nhật vào: 2022-08-10

  Được tải lên bởi: Rio Pujakesuma Putra Pasbi

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.59.0(295) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: a4635197d6dfd22d4466caa4fb4b193ec665b711

  Dung lượng tệp: 90.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.58.0 89.9 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-07-29

  Fate/Grand Order 2.58.0 (294)

  Cập nhật vào: 2022-07-29

  Được tải lên bởi: မိုးသက္ ခိုင္

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.58.0(294) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: b81709b6684531ff0979ec66d6668618976d3905

  Dung lượng tệp: 89.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.57.1 89.4 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-07-14

  Fate/Grand Order 2.57.1 (293)

  Cập nhật vào: 2022-07-14

  Được tải lên bởi: မိုးသက္ ခိုင္

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.57.1(293) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 4699a600c9a4060c3b4279e25d3b9e051be26b34

  Dung lượng tệp: 89.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.57.0 89.4 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-07-13

  Fate/Grand Order 2.57.0 (292)

  Cập nhật vào: 2022-07-13

  Được tải lên bởi: Thiago Usb

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.57.0(292) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: eed81f5a650a98d93c70a223444d04591246cc81

  Dung lượng tệp: 89.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.56.2 89.4 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-07-06

  Fate/Grand Order 2.56.2 (291)

  Cập nhật vào: 2022-07-06

  Được tải lên bởi: Riquelme Delfino Jorge

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.56.2(291) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: c86d27c0ea8310b13d701ccd4b10aba33272a1d0

  Dung lượng tệp: 89.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.56.1 89.4 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-07-01

  Fate/Grand Order 2.56.1 (290)

  Cập nhật vào: 2022-07-01

  Được tải lên bởi: Rio Pujakesuma Putra Pasbi

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.56.1(290) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: b138e54f06bd00b30d84a213d06b84af5429148c

  Dung lượng tệp: 89.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.56.0 89.4 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-06-29

  Fate/Grand Order 2.56.0 (289)

  Cập nhật vào: 2022-06-29

  Được tải lên bởi: Rio Pujakesuma Putra Pasbi

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.56.0(289) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: a850d1a256a17b0168a3ebe6760ecf410f3b90d3

  Dung lượng tệp: 89.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.55.1 89.0 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-06-20

  Fate/Grand Order 2.55.1 (288)

  Cập nhật vào: 2022-06-20

  Được tải lên bởi: Thiago Usb

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.55.1(288) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 011acd6524c3480f1f4db5b81400e13713e6d54a

  Dung lượng tệp: 89.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.55.0 89.0 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-06-15

  Fate/Grand Order 2.55.0 (286)

  Cập nhật vào: 2022-06-15

  Được tải lên bởi: Thiago Usb

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.55.0(286) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 60c44b9ea13540220701b833461a3248ae752b29

  Dung lượng tệp: 89.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.54.0 88.8 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-06-01

  Fate/Grand Order 2.54.0 (284)

  Cập nhật vào: 2022-06-01

  Được tải lên bởi: Riquelme Delfino Jorge

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.54.0(284) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 9335ca83aba0a5e25e0e155cf9093a337b423f3d

  Dung lượng tệp: 88.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.53.0 88.7 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-05-25

  Fate/Grand Order 2.53.0 (281)

  Cập nhật vào: 2022-05-25

  Được tải lên bởi: Rio Pujakesuma Putra Pasbi

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.53.0(281) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: ffec2f4eb6aeede293b462ffd250ab3be407f60e

  Dung lượng tệp: 88.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.52.0 88.7 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-05-11

  Fate/Grand Order 2.52.0 (280)

  Cập nhật vào: 2022-05-11

  Được tải lên bởi: Thiago Usb

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.52.0(280) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: dd6adbc306e9baf933b73fa4d46ce1cc73ef78b5

  Dung lượng tệp: 88.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.51.1 88.4 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-04-27

  Fate/Grand Order 2.51.1 (279)

  Cập nhật vào: 2022-04-27

  Được tải lên bởi: Riquelme Delfino Jorge

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.51.1(279) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 2066ae4c79acd4fa61b6ef3462b5ce1c5c57f57f

  Dung lượng tệp: 88.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.51.0 88.1 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-04-20

  Fate/Grand Order 2.51.0 (278)

  Cập nhật vào: 2022-04-20

  Được tải lên bởi: Rio Pujakesuma Putra Pasbi

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.51.0(278) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 8b893a9dc0f64729727ec113001dea6748883a8a

  Dung lượng tệp: 88.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.50.1 88.1 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-04-11

  Fate/Grand Order 2.50.1 (277)

  Cập nhật vào: 2022-04-11

  Được tải lên bởi: Rio Pujakesuma Putra Pasbi

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.50.1(277) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: bab1392a862caf72c85c14c087bd8eda38d18aea

  Dung lượng tệp: 88.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.50.0 88.1 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-04-06

  Fate/Grand Order 2.50.0 (276)

  Cập nhật vào: 2022-04-06

  Được tải lên bởi: Thiago Usb

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.50.0(276) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 7b1225eb6a37e4929448f1dc7ea140525637b51e

  Dung lượng tệp: 88.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.49.2 88.4 MB APK

  Fate/Grand Order

  2022-04-01

  Fate/Grand Order 2.49.2 (275)

  Cập nhật vào: 2022-04-01

  Được tải lên bởi: Rio Pujakesuma Putra Pasbi

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ecb33af65805d121a30016cff2b58b3bb9964e6b Fate/Grand Order 2.49.2(275) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 3104bf1b7e6119ca0374e0f2c0265838f15f3ae6

  Dung lượng tệp: 88.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.