We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Extraordinary Ones: 5V5 MOBA biểu tượng

Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

Ikuti event Imlek dan dapatkan item langka. Hero No.6 dan Azure siap bertarung!

Phiên bản trước
 • V1.1.81 2.0 GB XAPK OBB

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2020-05-27

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.81 (196)

  Cập nhật vào: 2020-05-27

  Được tải lên bởi: AbiR HuSsain

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.81(196) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: a2edb9dbdcb612f2c6e8dcf31c2f6779e21f058c

  Dung lượng tệp: 2.0 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.81 54.4 MB APK

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2020-05-27

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.81 (196)

  Cập nhật vào: 2020-05-27

  Được tải lên bởi: AbiR HuSsain

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.81(196) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: a1a0eeedc9e3a05276c2a0cf71bf8e5797daf92d

  Dung lượng tệp: 54.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.77 2.1 GB XAPK OBB

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2020-04-30

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.77 (192)

  Cập nhật vào: 2020-04-30

  Được tải lên bởi: Nhân Đăng

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.77(192) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: a87f1debd3a0f7d362aa78cf263c27d6daee00fb

  Dung lượng tệp: 2.1 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.77 54.4 MB APK

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2020-04-30

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.77 (192)

  Cập nhật vào: 2020-04-30

  Được tải lên bởi: Nhân Đăng

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.77(192) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 86b6c6def06236dd030a83144f28e70637a1dd6d

  Dung lượng tệp: 54.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.76 2.1 GB XAPK OBB

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2020-04-22

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.76 (191)

  Cập nhật vào: 2020-04-22

  Được tải lên bởi: Nhân Đăng

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.76(191) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 880b2fc86bf38afbaa09b3784479baefb0247b80

  Dung lượng tệp: 2.1 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.76 54.3 MB APK

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2020-04-22

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.76 (191)

  Cập nhật vào: 2020-04-22

  Được tải lên bởi: Nhân Đăng

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.76(191) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 2e3867aee48bffe62763a1e34fef75cc088850ad

  Dung lượng tệp: 54.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.67 2.1 GB XAPK OBB

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2020-04-07

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.67 (182)

  Cập nhật vào: 2020-04-07

  Được tải lên bởi: AbiR HuSsain

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.67(182) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: c8acce1ad670eae80f164c9d6991856f0e12f7d7

  Dung lượng tệp: 2.1 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.67 53.7 MB APK

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2020-04-07

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.67 (182)

  Cập nhật vào: 2020-04-07

  Được tải lên bởi: AbiR HuSsain

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.67(182) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: d77d8da0b8e8f6601ca838b4541a6a782c635a55

  Dung lượng tệp: 53.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.65 2.1 GB XAPK OBB

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2020-03-25

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.65 (180)

  Cập nhật vào: 2020-03-25

  Được tải lên bởi: Nhân Đăng

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.65(180) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 3f17160e13effd3170863252df4f14938c5fd5c5

  Dung lượng tệp: 2.1 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.65 53.7 MB APK

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2020-03-25

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.65 (180)

  Cập nhật vào: 2020-03-25

  Được tải lên bởi: Nhân Đăng

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.65(180) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 60fbadea148ff365ceee9cbfc9b8dff7f612e4c8

  Dung lượng tệp: 53.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.63 2.1 GB XAPK OBB

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2020-03-13

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.63 (178)

  Cập nhật vào: 2020-03-13

  Được tải lên bởi: Abdel Nasraoui

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.63(178) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: bc4132bd6c8de4e794aa98f103d5c484823e0666

  Dung lượng tệp: 2.1 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.63 53.7 MB APK

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2020-03-13

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.63 (178)

  Cập nhật vào: 2020-03-13

  Được tải lên bởi: Abdel Nasraoui

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.63(178) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: e2c187cc1c57e7633478a61d79823350cd582fb1

  Dung lượng tệp: 53.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.49 2.0 GB XAPK OBB

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-12-24

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.49 (157)

  Cập nhật vào: 2019-12-24

  Được tải lên bởi: თათია გოგალაძე

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.49(157) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: a179746be9e96cb7a04dce10cb45dee8aecbc4c0

  Dung lượng tệp: 2.0 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.49 53.2 MB APK

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-12-24

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.49 (157)

  Cập nhật vào: 2019-12-24

  Được tải lên bởi: თათია გოგალაძე

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.49(157) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: 6334ed1570253784b1780e713655f0c0ce5497d6

  Dung lượng tệp: 53.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.47 2.0 GB XAPK OBB

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-12-13

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.47 (155)

  Cập nhật vào: 2019-12-13

  Được tải lên bởi: თათია გოგალაძე

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.47(155) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: 0e396b5051e283a2d7909c6a83e6e42203567883

  Dung lượng tệp: 2.0 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.47 53.1 MB APK

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-12-13

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.47 (155)

  Cập nhật vào: 2019-12-13

  Được tải lên bởi: თათია გოგალაძე

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.47(155) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: bcd10723f70215136614204c40bf3792339179aa

  Dung lượng tệp: 53.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.44 2.0 GB XAPK OBB

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-12-06

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.44 (152)

  Cập nhật vào: 2019-12-06

  Được tải lên bởi: თათია გოგალაძე

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.44(152) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: 403e7f36d7184ab9cf510b5844b75409a63331a1

  Dung lượng tệp: 2.0 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.44 53.1 MB APK

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-12-06

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.44 (152)

  Cập nhật vào: 2019-12-06

  Được tải lên bởi: თათია გოგალაძე

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.44(152) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: 5b80e279ced8b424ed9c60830667ba80e142cc0b

  Dung lượng tệp: 53.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.40 2.0 GB XAPK OBB

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-12-05

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.40 (142)

  Cập nhật vào: 2019-12-05

  Được tải lên bởi: თათია გოგალაძე

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.40(142) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: 66cc8d5543a1dd71ca6bb18afe628d548c445d30

  Dung lượng tệp: 2.0 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.40 53.5 MB APK

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-12-05

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.40 (142)

  Cập nhật vào: 2019-12-05

  Được tải lên bởi: თათია გოგალაძე

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.40(142) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: d4cde27dbccad4f09fc368a8fe63b8d780d46b65

  Dung lượng tệp: 53.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.38 2.0 GB XAPK OBB

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-12-03

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.38 (140)

  Cập nhật vào: 2019-12-03

  Được tải lên bởi: თათია გოგალაძე

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.38(140) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: 60627da12186f686d403a191cb490bd0e8d4747a

  Dung lượng tệp: 2.0 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.38 53.4 MB APK

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-12-03

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.38 (140)

  Cập nhật vào: 2019-12-03

  Được tải lên bởi: თათია გოგალაძე

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.38(140) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: e492314d4741cadef68257d454b5bf182077132f

  Dung lượng tệp: 53.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.10 1.9 GB XAPK OBB

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-10-28

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.10 (112)

  Cập nhật vào: 2019-10-28

  Được tải lên bởi: თათია გოგალაძე

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.10(112) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: 4ae8da0f7e4dfe8b04571da046e08aeae298536d

  Dung lượng tệp: 1.9 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.10 53.3 MB APK

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-10-28

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.10 (112)

  Cập nhật vào: 2019-10-28

  Được tải lên bởi: თათია გოგალაძე

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.10(112) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: 79649989be012359953d9884c3a2bd55a5bf18d9

  Dung lượng tệp: 53.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.2 1.9 GB XAPK OBB

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-10-18

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.2 (104)

  Cập nhật vào: 2019-10-18

  Được tải lên bởi: თათია გოგალაძე

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.2(104) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: cf04e14b470d84787771de8bc4280a4728eaa43e

  Dung lượng tệp: 1.9 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.2 53.3 MB APK

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-10-18

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.2 (104)

  Cập nhật vào: 2019-10-18

  Được tải lên bởi: თათია გოგალაძე

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.1.2(104) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: f18d7afe09bfcc85f421a8db0d3ca84f6ef60660

  Dung lượng tệp: 53.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.96 1.8 GB XAPK OBB

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-10-12

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.96 (96)

  Cập nhật vào: 2019-10-12

  Được tải lên bởi: Abdel Nasraoui

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.96(96) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: 9f0c7bdcbce9ff2a93eb99870e5fbd72eac24e2f

  Dung lượng tệp: 1.8 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.96 53.3 MB APK

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-10-12

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.96 (96)

  Cập nhật vào: 2019-10-12

  Được tải lên bởi: Abdel Nasraoui

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.96(96) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: 2111273096d40facc6a19d99bf3b46e93651fed2

  Dung lượng tệp: 53.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.94 1.8 GB XAPK OBB

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-09-26

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.94 (94)

  Cập nhật vào: 2019-09-26

  Được tải lên bởi: Abdel Nasraoui

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.94(94) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: 31d7fbad25a7b34dad5f98d790667bfb148ce544

  Dung lượng tệp: 1.8 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.94 53.3 MB APK

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-09-26

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.94 (94)

  Cập nhật vào: 2019-09-26

  Được tải lên bởi: Abdel Nasraoui

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.94(94) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: d6ac39407bfc10bf64967e4e7aa353cbedc58775

  Dung lượng tệp: 53.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.89 1.8 GB XAPK OBB

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-09-21

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.89 (89)

  Cập nhật vào: 2019-09-21

  Được tải lên bởi: Nhân Đăng

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.89(89) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: 772cd2d8a07a9e2a01931fffff1382ca8f701060

  Dung lượng tệp: 1.8 GB

  Tải về

 • V1.0.89 52.9 MB APK

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-09-21

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.89 (89)

  Cập nhật vào: 2019-09-21

  Được tải lên bởi: Nhân Đăng

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.89(89) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: ae677abbe0477e9b3ebab2f6d83c86ac8f60f6d6

  Dung lượng tệp: 52.9 MB

  Tải về

 • V1.0.62 1.5 GB XAPK OBB

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-08-05

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.62 (62)

  Cập nhật vào: 2019-08-05

  Được tải lên bởi: თათია გოგალაძე

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.62(62) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 1042e7deeee10cfe58b895d9e928d5b8f2c478dc

  Dung lượng tệp: 1.5 GB

  Tải về

 • V1.0.62 31.8 MB APK

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-08-05

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.62 (62)

  Cập nhật vào: 2019-08-05

  Được tải lên bởi: თათია გოგალაძე

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.62(62) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: e884a78285d30a01d5acf2ff74e0bd070030eeaf

  Dung lượng tệp: 31.8 MB

  Tải về

 • V1.0.55 1.5 GB XAPK OBB

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-07-11

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.55 (55)

  Cập nhật vào: 2019-07-11

  Được tải lên bởi: Abdel Nasraoui

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.55(55) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 60da222b22899d5befbf9fa61824fff2c07fdc3d

  Dung lượng tệp: 1.5 GB

  Tải về

 • V1.0.55 31.8 MB APK

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-07-11

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.55 (55)

  Cập nhật vào: 2019-07-11

  Được tải lên bởi: Abdel Nasraoui

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.55(55) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 39b843e113319bc7fd73cf55fbdd77e6c3ded61d

  Dung lượng tệp: 31.8 MB

  Tải về

 • V1.0.3 1.1 GB XAPK OBB

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-04-13

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.3 (3)

  Cập nhật vào: 2019-04-13

  Được tải lên bởi: AbiR HuSsain

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.3(3) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 2a3a9768f9a745163a6ad53d2b57d370241bdfbc

  Dung lượng tệp: 1.1 GB

  Tải về

 • V1.0.3 25.9 MB APK

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA

  2019-04-13

  Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.3 (3)

  Cập nhật vào: 2019-04-13

  Được tải lên bởi: AbiR HuSsain

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 95ca5184aa3254cb009b788822382f36e6926040 Extraordinary Ones: 5V5 MOBA 1.0.3(3) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 091cbcfecdc4fe1bc708aed200519970256e06ae

  Dung lượng tệp: 25.9 MB

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.