We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Endless Trainer biểu tượng

10.0 1 Đánh giá


Varies with device by dapjgpanp


Dec 28, 2018

Giới thiệu về Endless Trainer

Tiếng Việt

The game is about monsters. Dozens of types are waiting for you to explore.

This idle game is about monsters, dozens of types are waiting for you and more to explore.
[Endless Battles]
The battle shall never stop. Trainers shall automatically get rewards.
[Diversity]
Over hundreds of monsters are waiting for you to capture, go evolving them and find more details
[Game modes]
Dozens of game modes are playable, Gym, Region War, Prime Arena and etc.
Time to start your journey in this fairy world!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất Varies with device

Last updated on Dec 28, 2018

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Endless Trainer Varies with device

Yêu cầu Android

Varies with device

Hiển thị nhiều hơn

Endless Trainer Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.