Our website uses necessary cookies to enable basic functions and optional cookies to help us to enhance your user experience. Learn more about our cookie policy by clicking "Learn More".
Accept All Only Necessary Cookies
Cube Monster 3D biểu tượng

6.5 57 Đánh giá


4.6 by GAMOBI


Aug 22, 2018

Giới thiệu về Cube Monster 3D

Tiếng Việt

A high-freedom exploration pet grab adventure mobile game.

A role -playing class of high - freedom exploration pet grab adventure mobile game

—— New continent,New Monter,100%Freshness ——

A super big world map,over 100 original Cube Monsters , over 300 different moves of different types! Utilize the restraint system to take advantage in the battle!

——high - freedom exploration,MMO attribute,Zero Distance ——

Customize your monster world,high - freedom exploration,Free capture monster!

—— Hyperspace Exploration,Hunting ground capture,Easy to keep Mystery Beast ——

Unlock Hyperspace, capture Mystery Beast,Tame pett,Be the best manTrainer!

—— Rift Exploration,Homeland Mine Treasure Hunter ——

Rifts pop up at random,Meet a surprise!Grow Homeland,build a house!

—— Match Battle,Free PVP,Experience Fair Play ——

In a well balanced PVP platform, every trainer can customize unique monster squad of their own.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 4.6

Last updated on Aug 22, 2018

1. Welcome To The World of CUBE MONSTER 3D , A Whole New Journey.
2. Gotta Catch Em All !! 300+ MONSTERS is waiting for you !!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Cube Monster 3D 4.6

Được tải lên bởi

Santiago Emanuel Morales Romero

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Cube Monster 3D Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.