We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

Giới thiệu về Phần mềm học tiếng anh giao

Tiếng Việt

Phần mềm học tiếng anh hay nhất. Học tiếng anh phổ thông.

Mục tiêu chính của ứng dụng này là học các quy tắc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Phần mềm học tiếng anh giao tiếp cho người mất gốc Ứng dụng này hoàn hảo cho các cấp độ trung cấp. Nó bao gồm tám chương. Mỗi chương đều có giải thích ngắn gọn và rõ ràng về ngữ pháp tiếng Anh, các câu đố cho mỗi bài học và bài kiểm tra cuối kỳ.

Trong chương đầu tiên, bạn có thể tìm thấy các bài học và bài kiểm tra về các phương thức. Phần mềm học tiếng anh hay nhất

Chương thứ hai bao gồm các chủ đề về phương thức ở thì quá khứ. Học tiếng anh phổ thông

Từ chương thứ ba, bạn sẽ biết các quy tắc sử dụng chuột nhảy.

Chương thứ tư chứa các chủ đề và bài kiểm tra về tính nguyên thể. Phần mềm học tiếng anh giao tiếp cho người mất gốc

Trong chương thứ năm, bạn sẽ tìm thấy các bài học và câu hỏi về nhu cầu trong quá khứ.

Phần mềm học tiếng anh hay nhất. Khóa học trung cấp này bao gồm:
* 46 bài học ngữ pháp tiếng Anh.
* Câu đố cho mỗi chủ đề của ngữ pháp tiếng Anh.
* 4 bài kiểm tra cuối chương.

Mô tả ngắn về các chủ đề trong ứng dụng này:
* Phương thức ở thì quá khứ.
* Phần mềm học tiếng anh giao tiếp cho người mất gốc
* Gerund.
* Cần trong quá khứ.
* Phần mềm học tiếng anh hay nhất
* Nguyên mẫu.
* Giới từ chỉ thời gian.
* Học tiếng anh phổ thông
* Cụm động từ chỉ tân ngữ.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 3.25

Last updated on Aug 12, 2022

Bugs fixed.

Phần mềm học tiếng anh hay nhất. Học tiếng anh phổ thông.

Mục tiêu chính của ứng dụng này là học các quy tắc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Phần mềm học tiếng anh giao tiếp cho người mất gốc Ứng dụng này hoàn hảo cho các cấp độ trung cấp. Nó bao gồm tám chương. Mỗi chương đều có giải thích ngắn gọn và rõ ràng về ngữ pháp tiếng Anh, các câu đố cho mỗi bài học và bài kiểm tra cuối kỳ.

Trong chương đầu tiên, bạn có thể tìm thấy các bài học và bài kiểm tra về các phương thức. Phần mềm học tiếng anh hay nhất

Chương thứ hai bao gồm các chủ đề về phương thức ở thì quá khứ. Học tiếng anh phổ thông

Từ chương thứ ba, bạn sẽ biết các quy tắc sử dụng chuột nhảy.

Chương thứ tư chứa các chủ đề và bài kiểm tra về tính nguyên thể. Phần mềm học tiếng anh giao tiếp cho người mất gốc

Trong chương thứ năm, bạn sẽ tìm thấy các bài học và câu hỏi về nhu cầu trong quá khứ.

Phần mềm học tiếng anh hay nhất. Khóa học trung cấp này bao gồm:
* 46 bài học ngữ pháp tiếng Anh.
* Câu đố cho mỗi chủ đề của ngữ pháp tiếng Anh.
* 4 bài kiểm tra cuối chương.

Mô tả ngắn về các chủ đề trong ứng dụng này:
* Phương thức ở thì quá khứ.
* Phần mềm học tiếng anh giao tiếp cho người mất gốc
* Gerund.
* Cần trong quá khứ.
* Phần mềm học tiếng anh hay nhất
* Nguyên mẫu.
* Giới từ chỉ thời gian.
* Học tiếng anh phổ thông
* Cụm động từ chỉ tân ngữ.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 3.25

Last updated on Aug 12, 2022

Bugs fixed.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Phần mềm học tiếng anh giao 3.25

cập nhật trên

Jul 21, 2022

Được tải lên bởi

Ali Al Hamad

Yêu cầu Android

Android 4.2+

Available on

Tải Phần mềm học tiếng anh giao trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ