We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Clash of Clans biểu tượng

Clash of Clans

V14.426.6

Có gì mới

Đã sửa những lỗi nhỏ và có thêm nhiều cải tiến

Variants

Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
Clash of Clans 14.426.6 (1458)

Cập nhật vào: 2022-04-22

Uploaded by: Jessica Araújo

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 14.426.6(1458) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 120-640dpi

Architecture: arm64-v8a

Base APK: com.supercell.clashofclans.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh, googleplay_asset_pack

Tệp SHA1: 178f8242b4f8ecb6344689bd859b219bda94203a

Dung lượng tệp: 184.3 MB

Tải về

2022-04-22
arm64-v8a
Android 5.0+
120-640dpi
Clash of Clans 14.426.6 (1458)

Cập nhật vào: 2022-04-22

Uploaded by: Jessica Araújo

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 14.426.6(1458) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 120-640dpi

Architecture: arm64-v8a

Base APK: com.supercell.clashofclans.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxxhdpi, config.zh, googleplay_asset_pack

Tệp SHA1: cc1848c7403c36ed1e9732b10dbe6c82f75df586

Dung lượng tệp: 184.3 MB

Tải về

2022-04-22
arm64-v8a
Android 5.0+
120-640dpi
Clash of Clans 14.426.6 (1458)

Cập nhật vào: 2022-04-22

Uploaded by: Jessica Araújo

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 14.426.6(1458) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 120-640dpi

Architecture: armeabi-v7a

Base APK: com.supercell.clashofclans.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh, googleplay_asset_pack

Tệp SHA1: 5384a788206e18acbc0d9695cfe55206e209c9d8

Dung lượng tệp: 184.0 MB

Tải về

2022-04-22
armeabi-v7a
Android 5.0+
120-640dpi
Tải về
ứng dụng APKPure