We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

Variants

Variant
Cấu trúc
Minimum Version
Screen DPI
Cash N Casino 1.08 (108)

Cập nhật vào: 2022-05-10

Được tải lên bởi: Mustafa Tilki

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 7aecff950e02ef0f599115db76e0101a01b76ad8 Cash N Casino 1.08(108) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Cấu trúc: arm64-v8a

Base APK: com.cash.fun.lucky.slots.casino.game.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.bn, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.gu, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.kn, config.ko, config.mr, config.my, config.pt, config.ru, config.ta, config.te, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 44c00d17b7921eddc7e877690e8e3d6138d51b3b

Dung lượng tệp: 98.1 MB

Tải về

2022-05-10
arm64-v8a
Android 4.4+
nodpi
Cash N Casino 1.08 (108)

Cập nhật vào: 2022-05-18

Được tải lên bởi: Parvej Bd

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 7aecff950e02ef0f599115db76e0101a01b76ad8 Cash N Casino 1.08(108) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Cấu trúc: arm64-v8a

Base APK: com.cash.fun.lucky.slots.casino.game.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: ec4a39f9333a3230c3148ff927c19e2749c6a345

Dung lượng tệp: 111.3 MB

Tải về

2022-05-18
arm64-v8a
Android 4.4+
nodpi