We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Cafeteria Nipponica SP biểu tượng

Cafeteria Nipponica SP

Tìm nguyên liệu, làm thực đơn và điều hành nhà hàng của riêng bạn trong chiếc sim hấp dẫn này

Phiên bản trước
 • V1.1.6

  53.2 MB APK

  Cafeteria Nipponica SP

  2023-01-27

  Cafeteria Nipponica SP 1.1.6 (17)

  Cập nhật vào: 2023-01-27

  Được tải lên bởi: Via Mariell Cabalan

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: ca31e67474e98089988f66f88537d371b597d002 Cafeteria Nipponica SP 1.1.6(17) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 55b77a445c026ff4ab8a25b07a348e23788adb73

  Dung lượng tệp: 53.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.4

  43.5 MB APK

  Cafeteria Nipponica SP

  2022-09-05

  Cafeteria Nipponica SP 1.1.4 (15)

  Cập nhật vào: 2022-09-05

  Được tải lên bởi: Tim Wiesner

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: ca31e67474e98089988f66f88537d371b597d002 Cafeteria Nipponica SP 1.1.4(15) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 728c2a0bc05b63e3f2356b9f85f28331cd0e12ae

  Dung lượng tệp: 43.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.3

  41.1 MB APK

  Cafeteria Nipponica SP

  2021-10-27

  Cafeteria Nipponica SP 1.1.3 (14)

  Cập nhật vào: 2021-10-27

  Được tải lên bởi: Via Mariell Cabalan

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ca31e67474e98089988f66f88537d371b597d002 Cafeteria Nipponica SP 1.1.3(14) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 4f1b782adc7e2a136de80be6e85f86f73f72bae0

  Dung lượng tệp: 41.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.1

  42.2 MB APK

  Cafeteria Nipponica SP

  2021-04-22

  Cafeteria Nipponica SP 1.1.1 (12)

  Cập nhật vào: 2021-04-22

  Được tải lên bởi: Nilmini Depika

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: ca31e67474e98089988f66f88537d371b597d002 Cafeteria Nipponica SP 1.1.1(12) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 1018616b8aeb35b765b9206ca42f7e7e57ecb4e3

  Dung lượng tệp: 42.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.0

  42.2 MB APK

  Cafeteria Nipponica SP

  2020-12-07

  Cafeteria Nipponica SP 1.1.0 (11)

  Cập nhật vào: 2020-12-07

  Được tải lên bởi: Via Mariell Cabalan

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: ca31e67474e98089988f66f88537d371b597d002 Cafeteria Nipponica SP 1.1.0(11) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 753e48fb53eb1a7c96cc6c942578912287fdef1f

  Dung lượng tệp: 42.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.7

  29.9 MB APK

  Cafeteria Nipponica SP

  2017-09-12

  Cafeteria Nipponica SP 1.0.7 (8)

  Cập nhật vào: 2017-09-12

  Được tải lên bởi: Surak Sisai

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ca31e67474e98089988f66f88537d371b597d002 Cafeteria Nipponica SP 1.0.7(8) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 836897bfb89c01fea7feb737232a78a5f8f3bf17

  Dung lượng tệp: 29.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.6

  34.7 MB APK

  Cafeteria Nipponica SP

  2017-07-13

  Cafeteria Nipponica SP 1.0.6 (7)

  Cập nhật vào: 2017-07-13

  Được tải lên bởi: Tim Wiesner

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ca31e67474e98089988f66f88537d371b597d002 Cafeteria Nipponica SP 1.0.6(7) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 59fadecc449533a988e90564dde72d58f1d729db

  Dung lượng tệp: 34.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.5

  34.7 MB APK

  Cafeteria Nipponica SP

  2017-05-18

  Cafeteria Nipponica SP 1.0.5 (6)

  Cập nhật vào: 2017-05-18

  Được tải lên bởi: Surak Sisai

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ca31e67474e98089988f66f88537d371b597d002 Cafeteria Nipponica SP 1.0.5(6) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 914dc184e8b674a35b57229c134e10a5b0709e19

  Dung lượng tệp: 34.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.4

  34.7 MB APK

  Cafeteria Nipponica SP

  2017-05-03

  Cafeteria Nipponica SP 1.0.4 (5)

  Cập nhật vào: 2017-05-03

  Được tải lên bởi: Surak Sisai

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ca31e67474e98089988f66f88537d371b597d002 Cafeteria Nipponica SP 1.0.4(5) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 18107d008dabf2e2a8a93ecfc034d44edfe590b3

  Dung lượng tệp: 34.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.3

  34.7 MB APK

  Cafeteria Nipponica SP

  2017-04-25

  Cafeteria Nipponica SP 1.0.3 (4)

  Cập nhật vào: 2017-04-25

  Được tải lên bởi: Surak Sisai

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ca31e67474e98089988f66f88537d371b597d002 Cafeteria Nipponica SP 1.0.3(4) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 94ac3b85e9a25706034c7bd8ab250f28f384bd9c

  Dung lượng tệp: 34.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.