We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Báo cháy 114 biểu tượng

Báo cháy 114

Trung tâm báo cháy 114 - Chuyên PCCC & Cứu hộ cứu nạn

Phiên bản trước
 • V1.2.0 37.0 MB XAPK APKs

  Báo cháy 114

  2021-12-21

  Báo cháy 114 1.2.0 (18)

  Cập nhật vào: 2021-12-21

  Được tải lên bởi: Gaspar Brunet Lopez

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: cb9aa72012e33a80bd7f382592bccc7fd11ea43f Báo cháy 114 1.2.0(18) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: vn.gov.canhsatpccc.android.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 8f35a4c13523bcb8fbe58fc883c66545012af84d

  Dung lượng tệp: 37.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.5 46.8 MB APK

  Báo cháy 114

  2021-09-13

  Báo cháy 114 1.1.5 (17)

  Cập nhật vào: 2021-09-13

  Được tải lên bởi: Nasrul Najib

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: cb9aa72012e33a80bd7f382592bccc7fd11ea43f Báo cháy 114 1.1.5(17) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 61376a0e62ef5ba6224a679199305133e22a130b

  Dung lượng tệp: 46.8 MB

  Tải về

 • V1.1.4 46.7 MB APK

  Báo cháy 114

  2021-08-27

  Báo cháy 114 1.1.4 (13)

  Cập nhật vào: 2021-08-27

  Được tải lên bởi: Salman Bakr

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: cb9aa72012e33a80bd7f382592bccc7fd11ea43f Báo cháy 114 1.1.4(13) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 7a16e1777bea8e7b12eca32348289ce2cde5df3f

  Dung lượng tệp: 46.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.3 46.6 MB APK

  Báo cháy 114

  2021-07-10

  Báo cháy 114 1.1.3 (11)

  Cập nhật vào: 2021-07-10

  Được tải lên bởi: Nasrul Najib

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: cb9aa72012e33a80bd7f382592bccc7fd11ea43f Báo cháy 114 1.1.3(11) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 69867389abc3def02af77c5e7756788af685a0b5

  Dung lượng tệp: 46.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.2 30.5 MB APK

  Báo cháy 114

  2021-03-07

  Báo cháy 114 1.0.2 (4)

  Cập nhật vào: 2021-03-07

  Được tải lên bởi: Gaspar Brunet Lopez

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: cb9aa72012e33a80bd7f382592bccc7fd11ea43f Báo cháy 114 1.0.2(4) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86_64

  Tệp SHA1: da489fc312ab9faa39ee40abdfbcd69939747e53

  Dung lượng tệp: 30.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.