Our website uses necessary cookies to enable basic functions and optional cookies to help us to enhance your user experience. Learn more about our cookie policy by clicking "Learn More".
Accept All Only Necessary Cookies
Audio Factory biểu tượng

1.0-38 by Google LLC


Sep 27, 2017

Giới thiệu về Audio Factory

Một kinh nghiệm VR sử dụng công cụ âm thanh Google VR.

Audio Factory is a Virtual Reality experience showcasing spatial audio capabilities of the Resonance Audio SDK by Google. Work your way through each factory floor to experience evocative sound design, compelling visuals, and fun interactive tasks. Experience how spatial audio contributes to the VR immersion. Note: Wired headphones required (Bluetooth headphones not supported due to their increased latency).

For more information on how you can add spatial audio to your VR experiences, please visit https://developers.google.com/resonance-audio.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0-38

Last updated on Sep 27, 2017

Improved performance and now available in more countries.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Audio Factory 1.0-38

Được tải lên bởi

Khan Khan

Yêu cầu Android

Android 7.0+

Hiển thị nhiều hơn

Audio Factory Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.