We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

Thêm thông tin

 • Tên gói hàng
 • Ngôn ngữ
  English
 • Yêu cầu Android
  Android 6.0+ (M, API 23)
 • Xếp hạng nội dung
  Everyone
 • Cấu trúc
  arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64
 • Quyền
 • Chữ ký
  443857be6eaadf59ddff58a3398ebca4e7c8237d

Agoda FAQ

Agoda có miễn phí tải xuống không?

Có, Agoda miễn phí tải xuống cho các thiết bị Android, nhưng nó có thể chứa các giao dịch mua trong ứng dụng.

Kích thước tải xuống của Agoda là gì?

Agoda chiếm 228.4 MB dữ liệu trên thiết bị di động. Kích thước có thể hơi khác nhau đối với người chơi tùy thuộc vào thiết bị.

Hỗ trợ Agoda ngôn ngữ nào?

Agoda hỗ trợ Afrikaans,አማርኛ,اللغة العربية và nhiều ngôn ngữ hơn. Truy cập thêm thông tin để biết tất cả các ngôn ngữ Agoda hỗ trợ.
Hiển thị nhiều hơn

Agoda Các bài báo

Agoda_v11.10.0_APKPure_Installer.apk

Agoda Download APK 11.10.0 (228.4 MB)

Đang tải xuống

Agoda Download APK 11.10.0 (228.4 MB)

Nếu việc tải về không tự bắt đầu, nhấn vào đây
Cách để cài tệp XAPK / APK
Agoda will be installed automatically via APKPure Installer after download completes