We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
AD
피망 슬롯 biểu tượng

피망 슬롯

카지노 로얄
2.2.3884 for Android

Mô tả của 피망 슬롯


다양한 보너스 게임과 최신 슬롯 머신 대기 중!
카지노 잭팟의 짜릿한 감동 그대로~ 느껴보세요.


쉴새없이 터지는 잭팟과 스핀의 쫄깃함에 즐거움이 2배!

[게임 특징]

✔ 최강 인기 슬롯 머신 총집합, 빠르게 업데이트되는 신상 슬롯 머신

✔ 빨간망토, 서커스, 마법사, 몬스터 사냥꾼 등 다양한 테마의 슬롯 머신

슬롯 퀘스트를 성공하면 빵빵한 보너스 머니 지급

✔ 연속 출석 시 더욱 커지는 머니 보상

보너스, 프리스핀(free spin)의 재미와 슈퍼윈, 메가윈으로 대박을!

✔ 실감나는 사운드와 화려한 이펙트로 실제 카지노에 온 듯한 느낌

✔ 레벨업하면 더 재미있고 짜릿한 신규 슬롯 오픈!

- 구글 플레이 스토어에서 '피망 슬롯: 카지노 로얄' 앱의 다운로드 오류가 발생할 경우 아래의 가이드라인을 따라 주시기 바랍니다.
1) 핸드폰의 '설정' 어플리케이션으로 들어가, '애플리케이션 관리자'를 선택한다.
2) '애플리케이션 관리자' 내의 'Google Play 스토어'를 선택하고, '캐시 삭제'를 누른다.
3) 'Google Play 스토어' 앱을 껐다 키고, 다운로드를 다시 진행한다.

[필수권한]
1. 주소록
- 게임 이용시 구글 계정을 확인하기 위하여 필요한 권한입니다.
- 휴대전화에 저장된 주소록을 기반으로 친구 초대 목록을 불러오기 위한 권한이며, 이 외 다른 용도로는 사용하지 않으니 안심하시기 바랍니다.

2. 통화(휴대전화 상태)
- 게임실행 중 전화통화, 홈버튼을 통한 게임전환 시 게임상태를 유지하기 위하여, 사용하시는 기기의 상태 값을 확인하는 권한입니다.

3. 저장공간(사진,미디어.파일)
- 게임을 설치하거나 게임 데이터를 저장하고 읽어오기 위해 사용하는 권한 입니다.

[선택권한]
1. SMS
- 본인인증 시 SMS 인증 번호를 자동으로 입력하기 위해 사용하는 권한 입니다.
※ 선택적 접근권한의 허용에 동의하지 않아도, 해당 권한과 관련된 기능을 제외한 서비스의 이용은 가능합니다.


▶ 접근권한 철회 방법
- 안드로이드 6.0 이상: 설정 > 앱(또는 애플리케이션 관리자) > 앱 선택 > 앱 권한 > 접근 권한 해제로 철회 가능
- 안드로이드 6.0 미만: 접근 권한 철회가 불가능하므로 앱 삭제 시 철회 가능

※ 안드로이드 6.0 이상 버전의 스마트폰을 사용하는 경우 접근 권한에 대해 개별적으로 선택 철회 가능합니다.
※ 안드로이드 6.0 미만 버전의 스마트폰을 사용하는 경우 접근 권한에 대해 개별적으로 선택 철회 설정이 불가하며, 접근권한 동의 철회는 앱 삭제를 통해 가능합니다.
따라서 스마트폰 내 소프트웨어 업데이트 기능을 이용하여 안드로이드 6.0 이상으로 업그레이드가 가능한지 확인 후 업그레이드 하는 것을 권장 드립니다.


[공식 홈페이지] http://smart.pmang.com
[모바일 웹] http://m.pmang.com
[공식 페이스북] https://www.facebook.com/Pmanggame

----
언제 어디서나 스마트한 즐거움, 네오위즈가 만들어갑니다.
© NEOWIZ All rights reserved.

게임물 등급분류번호:
상용화 심의 2016.12.16 ( 제 CC-OM-161221-001호 )
----
개발자 연락처 :
연락처 : 1600-8870
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14 네오위즈판교타워
사업자번호 120-87-14245
통신판매업 번호 : 제 2010-경기성남-0562호
통신판매업 신고기관 : 경기 성남시청
Hiển thị nhiều hơn

Additional Information

Phiên bản trước
 • V2.2.3884 74.4 MB APK

  피망 슬롯

  2019-05-28

  피망 슬롯 2.2.3884 (93)

  Cập nhật vào: 2019-05-28

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 76bd332ccad7943098e09ad187c811f85b778e77 피망 슬롯 2.2.3884(93) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 64fe064cbbeb783ffba523273816dc8e3f68e3c5

  Dung lượng tệp: 74.4 MB

  Tải về

 • V2.1.3875 74.4 MB APK

  피망 슬롯

  2019-04-19

  피망 슬롯 2.1.3875 (92)

  Cập nhật vào: 2019-04-19

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 76bd332ccad7943098e09ad187c811f85b778e77 피망 슬롯 2.1.3875(92) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 598b7849983fa9eb52eb2f3c929909c5530e7871

  Dung lượng tệp: 74.4 MB

  Tải về

 • V2.0.3855 74.3 MB APK

  피망 슬롯

  2019-03-27

  피망 슬롯 2.0.3855 (91)

  Cập nhật vào: 2019-03-27

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 76bd332ccad7943098e09ad187c811f85b778e77 피망 슬롯 2.0.3855(91) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: a1947cfeb756053cd599730cf767e3da25e9ccde

  Dung lượng tệp: 74.3 MB

  Tải về

 • V1.19.4461 74.3 MB APK

  피망 슬롯

  2019-01-31

  피망 슬롯 1.19.4461 (90)

  Cập nhật vào: 2019-01-31

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 76bd332ccad7943098e09ad187c811f85b778e77 피망 슬롯 1.19.4461(90) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 6eb538e5b8504829579e9c9aacf8de917ad470b8

  Dung lượng tệp: 74.3 MB

  Tải về

 • V1.18.4444 74.4 MB APK

  피망 슬롯

  2018-12-03

  피망 슬롯 1.18.4444 (89)

  Cập nhật vào: 2018-12-03

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 76bd332ccad7943098e09ad187c811f85b778e77 피망 슬롯 1.18.4444(89) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: f7e8e46e86268fca298e68b7cda0e8f9b73333a0

  Dung lượng tệp: 74.4 MB

  Tải về

 • V1.17.4429 74.5 MB APK

  피망 슬롯

  2018-11-20

  피망 슬롯 1.17.4429 (86)

  Cập nhật vào: 2018-11-20

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 76bd332ccad7943098e09ad187c811f85b778e77 피망 슬롯 1.17.4429(86) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 47b4af50cb450ab808967f07e77900814571cffd

  Dung lượng tệp: 74.5 MB

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Trò chơi phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure