We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
트로트 무료듣기 biểu tượng

트로트 무료듣기

트로트 메들리
1.5.2 for Android

Mô tả của 트로트 무료듣기

트로트를 좋아하시는 부모님께 강력히 추천드리는 앱.


전체 인기순, 장르별 인기순으로 보실 수 있습니다.

한글자만 넣어도 검색이 되는 간편하고 빠른 검색기능 .

좋아하시는 곡은 보관함에 담아두고 편하게 들을 수 있습니다.

계속 추가되고 있습니다.
* 본 앱은 인터넷 스트리밍 방식을 사용하므로 WIFI에서 사용을 권장합니다.
Hiển thị nhiều hơn

트로트 무료듣기 1.5.2 Cập nhật

2019-04-03
일부단말기에서 발생하는 오류 수정

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V1.5.2 6.4 MB APK

  트로트 무료듣기

  2019-04-03

  트로트 무료듣기 1.5.2 (35)

  Cập nhật vào: 2019-04-03

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 9ddeabc5d000bde17408ee898c837da711257dd4 트로트 무료듣기 1.5.2(35) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a,armeabi-v7a,x86,x86_64

  Tệp SHA1: f97ed5844193b9b93f9af4ee25d5df374d1d6722

  Dung lượng tệp: 6.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.4.1 6.3 MB APK

  트로트 무료듣기

  2018-11-03

  트로트 무료듣기 1.4.1 (27)

  Cập nhật vào: 2018-11-03

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 9ddeabc5d000bde17408ee898c837da711257dd4 트로트 무료듣기 1.4.1(27) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a,armeabi-v7a,x86,x86_64

  Tệp SHA1: 0979b0cf09975c6b2e1b08f624b08c6c1d04e5c5

  Dung lượng tệp: 6.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.3.0 5.5 MB APK

  트로트 무료듣기

  2018-10-06

  트로트 무료듣기 1.3.0 (22)

  Cập nhật vào: 2018-10-06

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 9ddeabc5d000bde17408ee898c837da711257dd4 트로트 무료듣기 1.3.0(22) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: e3cfbad519df139652a26416e23f564403660a50

  Dung lượng tệp: 5.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.4 4.2 MB APK

  트로트 무료듣기

  2018-06-15

  트로트 무료듣기 1.1.4 (14)

  Cập nhật vào: 2018-06-15

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 9ddeabc5d000bde17408ee898c837da711257dd4 트로트 무료듣기 1.1.4(14) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 8c186d24b2a93b9dc8facab55295302cdcb29f50

  Dung lượng tệp: 4.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.2 4.5 MB APK

  트로트 무료듣기

  2017-12-26

  트로트 무료듣기 1.0.2 (5)

  Cập nhật vào: 2017-12-26

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 9ddeabc5d000bde17408ee898c837da711257dd4 트로트 무료듣기 1.0.2(5) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 3fdb49a95d69d4921d00f92bf178dcc71b5b5f59

  Dung lượng tệp: 4.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure