We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
콜롬북스 biểu tượng

콜롬북스

모바일 어학연수
03.01.01 for Android

Mô tả của 콜롬북스

★신규 업데이트★
√mp3 기능 강화
구간반복 기능 추가
mp3 이어듣기 알림 추가

★기존 기능★
√ 120만부의 도서 정보
√ 수 십만 개의 출판사 콘텐츠
√ 도서의 부가자료(mp3, 동영상, 문서/이미지 자료) 무료 다운로드
√ 전용 mp3 player, 동영상 player가 같이 있는 유일한 도서 APP
√ 책팅방 : 같은 책을 산 사람들끼리의 대화방
√ 6대 온라인 서점 연결

콜롬북스 홈페이지 : www.columbooks.co.kr
콜롬북스 페이스북 : https://www.facebook.com/todaymarble/
콜롬북스 블로그 : http://blog.naver.com/iamcolumbooks
----
개발자 연락처 :
07040104438
Hiển thị nhiều hơn

콜롬북스 03.01.01 Cập nhật

2020-01-23
일부 화면들 문구변경, 삭제. 라이브러리 업데이트

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V03.01.01 10.3 MB APK

  콜롬북스

  2020-01-23

  콜롬북스 03.01.01 (30101)

  Cập nhật vào: 2020-01-23

  Uploaded by: Rio Rio

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 67f273874d72fa4eece1e81f2667822e5270e2ea 콜롬북스 03.01.01(30101) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: eef7b1c00118b852f61af1e9d077d0251fb73283

  Dung lượng tệp: 10.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V03.01.00 9.3 MB APK

  콜롬북스

  2019-09-27

  콜롬북스 03.01.00 (30100)

  Cập nhật vào: 2019-09-27

  Uploaded by: Rio Rio

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 67f273874d72fa4eece1e81f2667822e5270e2ea 콜롬북스 03.01.00(30100) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 8f177ee81b3c63898f178569234d75a2a3e5e7db

  Dung lượng tệp: 9.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V03.00.04 9.2 MB APK

  콜롬북스

  2019-04-25

  콜롬북스 03.00.04 (30004)

  Cập nhật vào: 2019-04-25

  Uploaded by: Đừng Làm Phiền

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 67f273874d72fa4eece1e81f2667822e5270e2ea 콜롬북스 03.00.04(30004) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 96bf88c50abc36929cf1d12fa130deddeab3789a

  Dung lượng tệp: 9.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V03.00.01 9.0 MB APK

  콜롬북스

  2019-04-08

  콜롬북스 03.00.01 (30001)

  Cập nhật vào: 2019-04-08

  Uploaded by: Wendson Erick

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 67f273874d72fa4eece1e81f2667822e5270e2ea 콜롬북스 03.00.01(30001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 48df23abf14f81c87130959a4e2031dee98b63a5

  Dung lượng tệp: 9.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V03.00.00 8.8 MB APK

  콜롬북스

  2019-04-04

  콜롬북스 03.00.00 (30000)

  Cập nhật vào: 2019-04-04

  Uploaded by: Hemant Shejwal

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 67f273874d72fa4eece1e81f2667822e5270e2ea 콜롬북스 03.00.00(30000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: e2fdc2c354578cc8fc4733e038836bdb8b92a39f

  Dung lượng tệp: 8.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V02.02.02 8.7 MB APK

  콜롬북스

  2019-02-16

  콜롬북스 02.02.02 (20202)

  Cập nhật vào: 2019-02-16

  Uploaded by: Đừng Làm Phiền

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 67f273874d72fa4eece1e81f2667822e5270e2ea 콜롬북스 02.02.02(20202) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: bb9cca2b23ed4e522e233a22ba2c19fed9815210

  Dung lượng tệp: 8.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với 콜롬북스
Xem thêm từ Fourspeak
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure