Our website uses necessary cookies to enable basic functions and optional cookies to help us to enhance your user experience. Learn more about our cookie policy by clicking "Learn More".
Accept All Only Necessary Cookies
중국어번역기 - 중한번역기 / 한중번역기 biểu tượng

1.0.0 by Proud Company


Feb 18, 2019

Giới thiệu về 중국어번역기 - 중한번역기 / 한중번역기

Dịch tiếng Trung ứng dụng miễn phí (bản dịch tiếng Trung, bản dịch tiếng Trung)

안녕하세요.

중국어번역기의 모든 기능은 무료 입니다.

중국어 한국어 번역(중한번역)이 가능한 어플입니다.

한국어 중국어 번역(한중번역)이 가능합니다.

번역된 언어를 음성으로 들으실수 있습니다.

중국어 회화번역, 중국어 단어번역, 중국어 사전번역으로 활용이 가능합니다.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.0

Last updated on Feb 18, 2019

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật 중국어번역기 - 중한번역기 / 한중번역기 1.0.0

Yêu cầu Android

4.0 and up

Hiển thị nhiều hơn

중국어번역기 - 중한번역기 / 한중번역기 Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.