We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
잡코리아 biểu tượng

잡코리아

취업 신입 경력 맞춤채용 무료 연봉정보
3.3.3 for Android

Mô tả của 잡코리아

★ 대한민국 취업사이트 1위 잡코리아 ★
모바일앱으로 더 빠르게 채용공고 확인하고, 이력서 작성과 입사지원도 간편하게!
500만 이상 유저가 선택한 잡코리아앱을 직접 사용해보세요.

* 취업성공률 1위
* 취업사이트 방문자수 1위
* 취업 앱 이용자수 1위
(2019.11 한국갤럽연구소 조사결과/ 2019.04 앱애니 기준)

[주요 기능]

1. 실시간 채용속보
공채달력으로 신입, 경력, 인턴 채용공고를 빠짐없이 확인
대기업, 중견/강소기업, 공사, 공기업, 스타트업, 외국계까지 기업 형태별 공고 확인

2. 맞춤공고 추천, 스마트매치
이력서, 희망근무조건, 입사지원 등 구직자가 활동한 빅데이터를 분석하여 가장 적합한 공고를 추천

3. 전문채용관 제공
정부선정 우수기업, 직무전문관(IT, 디자인, 금융, 외식 등) 운영
중장년층, 전역장병 우대 등 전문채용관 제공
http://joburl.kr/LDzNV

4. 간편한 모바일 입사지원
이력서 작성부터 입사지원까지 모바일에서 한번에 완성

5. 편리한 알림 서비스
스크랩한 공고 마감, 관심기업 채용, 내 이력서 열람, 서류결과 발표 등 빠른 알림

6. 언제 어디서나, 최신 취업자료를 가장 빠르게!
최신 유스, 시사상식, 취업컬럼과 기업별 합자소, 인적성, 면접 후기까지
꼭 필요한 핵심 자료를 가장 먼저 만나보세요.

7. 취업 멘토링 커뮤니티, ‘취업톡톡’
취준 중이라면? 궁금한 직무/ 기업을 현직 멘토와 동문 선배에게 직접 질문해보세요!
경력이 있다면? 나의 직무/ 기업 질문에 답변하고, 채택 포인트는 기프티콘으로 교환!
누구나 쉽고 빠르게 취업 고민을 해결하고, 멘토가 될 수 있어요.
http://joburl.kr/2tg5F

8. 공기업 모의고사 제공
기출, 실전, NCS 모의고사 - 공기업 최다 약 3만 문항 이상 보유
공기업 준비도 잡코리아에서!
http://joburl.kr/hRWxW

9. 슈퍼기업관
복지 甲, 워라밸 甲 직원들에게 사랑받는 알짜기업만 모았다,
잡코리아가 소개하는 슈퍼기업관
http://joburl.kr/HoEF7

[수상내역]
2019 스마트앱 어워드 정보서비스 부문 통합대상
 웹어워드 정보서비스 최우수상
2018 스마트앱어워드 정보서비스 부문 통합대상
2017 웹어워드 취업정보 부문 대상
 스마트앱어워드 정보서비스 부문 통합대상
2016 스마트앱 어워드 취업정보부문 대상
2015 스마트 앱 어워드 취업정보 부문 대상
 모바일브랜드 취업포털 부문 대상
2014 스마트앱 어워드 취업정보 부문 최우수상

[공식 사이트 & SNS]
홈페이지: http://m.jobkorea.co.kr
유튜브: http://joburl.kr/IGWQP
페이스북: https://www.facebook.com/jobkorea
인스타그램: https://www.instagram.com/jobkorea_
블로그: https://blog.naver.com/jobkorea1
네이버 포스트: https://post.naver.com/jobkorea_co

[이용문의]
앱 이용 중 불편사항 및 요청은 아래 이메일, 또는 전화 문의 주시면 바로 반영하도록 하겠습니다.
이메일: helpdesk@jobkorea.co.kr
 mobile@jobkorea.co.kr
고객센터: 1588-9350

잡코리아 앱은 서비스에 꼭 필요한 권한만 선택적으로 접근 권한을 받고 있습니다.
선택적 접근 권한은 해당 기능을 사용하실 때 승인이 필요하며, 승인하지 않아도 서 비스 이용이 가능합니다
*선택적 접근권한
1. 사진촬영 및 갤러리 : 이력서 사진을 위한 접근
2. 주소록 : 구글 소셜 로그인을 위한 접근
3. 캘린더: 공고일 기록을 위한 접근


[영문]
Jobkorea App

Ready for your next career move?
From search to apply, find jobs with JOBKOREA - Korea's #1 job search application.
 
1. Fast, precise "Smart Searching"
- Search results by keywords and location
2. Apply and submit your Jobkorea resume on mobile devices
3. Access member exclusive services
4. Receive instant job alerts and notifications
5. Information on cover letter examples, interview reviews, salary, and more
6. Job postings available for employers and recruiters
----
개발자 연락처 :
1588-9350
Hiển thị nhiều hơn

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V3.3.3 16.9 MB XAPK APKs

  잡코리아

  2021-02-23

  2Variants
 • V3.3.3 12.2 MB APK

  잡코리아

  2021-02-23

  잡코리아 3.3.3 (164)

  Cập nhật vào: 2021-02-23

  Uploaded by: Никита Рогозинский

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 221dab18700261fb731dbaf2b7446fffc44c3843 잡코리아 3.3.3(164) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 6c48af33a218c6815e6eb3fbb2e67b68dfca8038

  Dung lượng tệp: 12.2 MB

  Tải về

 • V3.3.2 12.5 MB XAPK APKs

  잡코리아

  2021-01-13

  잡코리아 3.3.2 (163)

  Cập nhật vào: 2021-01-13

  Uploaded by: Hussein Jabbar

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 221dab18700261fb731dbaf2b7446fffc44c3843 잡코리아 3.3.2(163) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Base APK: com.jobkorea.app.apk

  Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 2a293cba39ba54087ebf7490f9398746e2bfaa7d

  Dung lượng tệp: 12.5 MB

  Tải về

 • V3.3.2 12.3 MB APK

  잡코리아

  2021-01-13

  잡코리아 3.3.2 (163)

  Cập nhật vào: 2021-01-13

  Uploaded by: Hussein Jabbar

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 221dab18700261fb731dbaf2b7446fffc44c3843 잡코리아 3.3.2(163) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 0e8595017bbb234d15c0ee0135e32e548996a66e

  Dung lượng tệp: 12.3 MB

  Tải về

 • V3.3.1 8.8 MB XAPK APKs

  잡코리아

  2020-12-31

  잡코리아 3.3.1 (162)

  Cập nhật vào: 2020-12-31

  Uploaded by: Никита Рогозинский

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 221dab18700261fb731dbaf2b7446fffc44c3843 잡코리아 3.3.1(162) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Base APK: com.jobkorea.app.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 782b5a6f85644a3c3f15f8a744ef166b8eb4c680

  Dung lượng tệp: 8.8 MB

  Tải về

 • V3.3.1 9.0 MB APK

  잡코리아

  2020-12-19

  잡코리아 3.3.1 (162)

  Cập nhật vào: 2020-12-19

  Uploaded by: Oday Sabra

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 221dab18700261fb731dbaf2b7446fffc44c3843 잡코리아 3.3.1(162) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: a8fb50df381c4d6d9b14dc6ba2864b8d446344c1

  Dung lượng tệp: 9.0 MB

  Tải về

Tương tự với 잡코리아
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure