We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
예스24 도서 biểu tượng

예스24 도서 서점

2.8.7 for Android

Mô tả của 예스24 도서

스마트폰에 쏙 들어온 내 손 안의 서점 예스24 도서앱!
예스24의 다양한 기능을 스마트폰으로 사용해보세요.

[주요기능]
- 예스24 모든 도서 및 상품의 검색 및 구입
- 바코드 검색으로 간편하게 바이백(중고팔기) 신청
- 출석체크, 상품권 혜택 등 다양한 이벤트 진행
- 영화/공연/채널예스 등을 예스24 서비스 이용
- 다양한 이벤트 정보를 담은 푸시 알림
- 간편결제를 통한 편리한 모바일 결제
- 각종 SNS와 연동된 공유 기능
- 음성인식을 통한 상품검색 및 메뉴이동을 보다 쉽게 제공

[앱 접근 권한 안내]
정보통신망법 제 22조의2(접근권한에 대한 동의)에 준수하여 앱 서비스 이용 시 필요한 접근권한을 아래와 같이 안내드립니다.

1. 필수 접근 권한
- 필수 권한 없음

2. 선택 접근 권한
- 전화 : 기기 식별 및 푸시 알림 수신을 위해 필요합니다.
- 카메라/사진 : 바코드 검색, 리뷰 작성 및 1:1 문의 시 파일 첨부를 위해 필요합니다.
- 위치 : CU편의점 픽업 서비스 이용을 위해 필요합니다.
- 마이크 : 음성검색 서비스 이용을 위해 필요합니다.

※ 선택 접근 권한은 해당기능 이용 시 개별로 동의를 받고 있으며, 동의하지 않아도 해당 기능 외 서비스는 이용이 가능합니다.
※ 휴대폰 설정 > 애플리케이션 관리자 > 예스24 도서> 앱 권한에서 설정을 변경하실 수 있습니다.
※ 안드로이드 OS 6.0미만 버전의 경우, 접근 권한별 개별 동의가 불가능하므로 모든 항목에 동의 처리가 됩니다.
Hiển thị nhiều hơn

예스24 도서 2.8.7 Cập nhật

2021-02-16
기타 버그 수정 및 안정성 개선

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V2.8.7 27.8 MB APK

  예스24 도서

  2021-02-16

  예스24 도서 2.8.7 (163)

  Cập nhật vào: 2021-02-16

  Uploaded by: ဢမ်ႇမူိၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ၶ်ႂႈပဵၼ်

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 79d3ac94c065fc7d33dda8b3273bfbc008757bd0 예스24 도서 2.8.7(163) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 353a2a44c776fc1634e707bf91dd08ccc4f5da5f

  Dung lượng tệp: 27.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.8.6 27.8 MB APK

  예스24 도서

  2021-01-15

  예스24 도서 2.8.6 (161)

  Cập nhật vào: 2021-01-15

  Uploaded by: Bahez Asaad Mamaseni

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 79d3ac94c065fc7d33dda8b3273bfbc008757bd0 예스24 도서 2.8.6(161) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 4846c84910bcd35c7f7f066f44765c6dc472fb2e

  Dung lượng tệp: 27.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.8.5 27.8 MB APK

  예스24 도서

  2020-12-21

  예스24 도서 2.8.5 (158)

  Cập nhật vào: 2020-12-21

  Uploaded by: Ana Zezo Āńā

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 79d3ac94c065fc7d33dda8b3273bfbc008757bd0 예스24 도서 2.8.5(158) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 9de802ec06f351469c891c04e56a250f70cacee5

  Dung lượng tệp: 27.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.8.4 27.7 MB APK

  예스24 도서

  2020-11-18

  예스24 도서 2.8.4 (150)

  Cập nhật vào: 2020-11-18

  Uploaded by: Bahez Asaad Mamaseni

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 79d3ac94c065fc7d33dda8b3273bfbc008757bd0 예스24 도서 2.8.4(150) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: fe21d226b8231b5e150d39351d6c3974b26199bd

  Dung lượng tệp: 27.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.8.3 27.7 MB APK

  예스24 도서

  2020-09-14

  예스24 도서 2.8.3 (146)

  Cập nhật vào: 2020-09-14

  Uploaded by: Bahez Asaad Mamaseni

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 79d3ac94c065fc7d33dda8b3273bfbc008757bd0 예스24 도서 2.8.3(146) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 6542cb95a8cba153aad23ce6c7886e7d7a7b1cd6

  Dung lượng tệp: 27.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.8.2 16.2 MB APK

  예스24 도서

  2020-07-13

  예스24 도서 2.8.2 (133)

  Cập nhật vào: 2020-07-13

  Uploaded by: Aung Ye Yint

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 79d3ac94c065fc7d33dda8b3273bfbc008757bd0 예스24 도서 2.8.2(133) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 7ae22d37757d0e4c41ae520117b86ab1d36c403a

  Dung lượng tệp: 16.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure