We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
열혈강호러시 biểu tượng

열혈강호러시

1.2.5 for Android
10.0 | 1 Reviews | 0 Posts

RIGOR POWER GAMES

Mô tả của 열혈강호러시

■ 게임 특징

◈최고의 열혈강호 IP ! 원작의 매력이 그대로!
한비광과 담화린은 물론, 정파와 사파,세외와 신지에
이르기까지 모든 캐릭터들이 원작 그대로의 모습으로 재현!
뒤로 보이는 배경들도 열혈강호의 세계 바로 그곳!

◈보는 즐거움을 더하자
다양한 SD캐릭들의 귀여운 애니메이션과 호쾌한 공격기술!
최대 5명의 동료들과 함께 펼쳐지는 한비광의 화려한 스킬들!
가만히 보고만 있어도 눈이 즐겁다!

◈간편한 조작과 시스템
이게 바로 방치형!
클릭 몇 번이면 무한히 강해지는 캐릭터!
그리고 끝없이 이어지는 스테이지를 돌파!
적이 너무 강하다면 망설임없이 환골탈태!
새롭게 태어난 한비광은 어디까지 갈 수 있을까요?

◈유물을 얻고 싶다면 요일던전!
매일 새롭게 열리는 던전에 동료들을 보내면
다양한 보상과 함께 유물을 얻을 수 있습니다.
이번에는 어떤 유물이 나올지 두근두근!

◈확정 뽑기를 통해 5성 동료 획득!
객잔에서 입장권을 사용하여 동료를 모을 수 있습니다.
이미 있는 동료를 포섭하면 영혼석을 얻을 수 있어요.
5성 동료가 나왔는데 루비가 부족하다구요?
갱신하지 않으면 동료는 언제까지나 기다리고 있으니까
걱정은 NONONO!
Hiển thị nhiều hơn

열혈강호러시 1.2.5 Cập nhật

2020-02-06
■ Patch Note
- Add Enhance +100 Button
- Minor bug fixes

열혈강호러시 Tags

Add Tags

By adding tag words that describe for Games&Apps, you're helping to make these Games and Apps be more discoverable by other APKPure users.

Additional Information

Phiên bản trước
 • V1.2.5 92.0 MB APK

  열혈강호러시

  2020-02-06

  열혈강호러시 1.2.5 (90)

  Cập nhật vào: 2020-02-06

  Uploaded by: فادي ابو سعلوك

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: ba3266e1883d40d9715189cc966ba1ad156c7381 열혈강호러시 1.2.5(90) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 4107cebe150744135cb02a7d18fa533c29f7187d

  Dung lượng tệp: 92.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.3 91.9 MB APK

  열혈강호러시

  2020-01-22

  열혈강호러시 1.2.3 (87)

  Cập nhật vào: 2020-01-22

  Uploaded by: Muhammad Firdhaus

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: ba3266e1883d40d9715189cc966ba1ad156c7381 열혈강호러시 1.2.3(87) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: ab5df0c23f682646819e4d564958c3c53f7fe34b

  Dung lượng tệp: 91.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.2 97.5 MB APK

  열혈강호러시

  2020-01-10

  열혈강호러시 1.2.2 (84)

  Cập nhật vào: 2020-01-10

  Uploaded by: Julian Aditia

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: ba3266e1883d40d9715189cc966ba1ad156c7381 열혈강호러시 1.2.2(84) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: bd924c1c7ab920fb11305aede51ee4fe275f95de

  Dung lượng tệp: 97.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.0 96.3 MB APK

  열혈강호러시

  2020-01-09

  열혈강호러시 1.2.0 (81)

  Cập nhật vào: 2020-01-09

  Uploaded by: Muhammad Firdhaus

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: ba3266e1883d40d9715189cc966ba1ad156c7381 열혈강호러시 1.2.0(81) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: efb1925277e9b47c58e88659350cc92f8b1f5ad9

  Dung lượng tệp: 96.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.4 78.8 MB APK

  열혈강호러시

  2019-12-24

  열혈강호러시 1.1.4 (75)

  Cập nhật vào: 2019-12-24

  Uploaded by: فادي ابو سعلوك

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: ba3266e1883d40d9715189cc966ba1ad156c7381 열혈강호러시 1.1.4(75) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: e72fef269a38ebbd15825321effa5f0d175683a8

  Dung lượng tệp: 78.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.2 86.8 MB APK

  열혈강호러시

  2019-12-20

  열혈강호러시 1.1.2 (71)

  Cập nhật vào: 2019-12-20

  Uploaded by: Doyup Kim

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: ba3266e1883d40d9715189cc966ba1ad156c7381 열혈강호러시 1.1.2(71) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: a28d2e4d2a2e68b7e72abdf349593311efe2d606

  Dung lượng tệp: 86.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Trò chơi phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure