We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
연금술사의 보물 pro (ver 2.0) biểu tượng

연금술사의 보물 pro (ver 2.0)

1.9.1 for Android

Mô tả của 연금술사의 보물 pro (ver 2.0)

* 엑서하트 디바이스와 연동하여 사용하는 앱입니다.
기기가 없으면 게임이 플레이 되지 않습니다.
* "연금술사의 보물"게임을 실행하기 전 Wi-Fi 연결을 확인해주세요.
* 엑서하트 유무선모드 지원


연금술사의 보물은 테일즈런너 IP 기반의 러닝게임으로 의료인과 운동전문가들이 참여하여 개발한 스마트 운동관리 서비스 "엑서하트(Exer Heart)"의 게임 콘텐츠입니다.


연금술사 아저씨에게 보물책을 선물로 받았다.
하지만 재료부족으로 아이템 제작은 늘 실패!
보물책의 레시피를 보고 모자란 재료들을 모아볼까?- 엑서하트(Exer Heart) 디바이스를 활용한 건강증진을 목표로 하는 게임.
- 개인의 건강상태에 따라 난이도 조절.
- 운동량에 따른 건강 관리를 목적으로 하는 건강관리 APP "Exer Heart"와 연동.


* 엑서하트를 이용하면 손으로 하던 모바일 게임을 더 재미있고 건강하게 즐기실 수 있습니다.
* 엑서하트(Exer Heart)앱을 함께 설치하시면 여러분에게 적절한 운동량을 계산하여 맞춤형 게임 콘텐츠를 제공합니다. 스마트한 건강관리를 원하시는 분들은 지금 당장 play store에서 Exer Heart를 검색해보세요.
Hiển thị nhiều hơn

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V1.9.1 74.1 MB APK

  연금술사의 보물 pro (ver 2.0)

  2018-07-04

  연금술사의 보물 pro (ver 2.0) 1.9.1 (2)

  Cập nhật vào: 2018-07-04

  Yêu cầu Android: Android 2.3.4+ (Gingerbread MR1, API 10)

  Chữ ký: 7e6824fe61dce421f090a481e564fa015f5ba4af 연금술사의 보물 pro (ver 2.0) 1.9.1(2) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: f5cd0f066b314666c9ff003ccf17eff28b1ef3d4

  Dung lượng tệp: 74.1 MB

  Tải về

Tương tự với 연금술사의 보물 pro (ver 2.0)
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Trò chơi phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure