We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
알라딘 biểu tượng

알라딘 인터넷서점

3.8.89 for Android

Mô tả của 알라딘

- 도서, 음반, DVD를 신용카드 간편결제로 주문할 수 있습니다.
- 모바일 로그인을 하면 웹사이트의 보관함/장바구니와 동기화됩니다.
- 스마트폰 및 태블릿에 모두 최적화되어있습니다.
- 네이버페이, 카카오페이, 삼성페이, 페이코, 시럽페이, 페이나우 등 간편결제로 간편하게 결제할 수 있습니다.


[접근 권한 안내]

• 선택 접근 권한
- 저장공간: 앱내 사진첨부 와 파일 전송 시 사용
- 카메라: 앱내 사진첨부 와 파일 전송 시 사용, 그외 QR 코드 인식 시 사용

(선택 접근권한은 동의하지 않아도 앱을 사용하실 수 있습니다.)

* 앱 사용시 궁금하거나 불편하신 점은 앱 하단 > 1:1 문의에 남겨주시면 빠르게 도움 드리겠습니다.
고객센터 : 1544-2514 (평일 9:00 ~ 18:00) | cs-center@aladin.co.kr
Hiển thị nhiều hơn

알라딘 3.8.89 Cập nhật

2021-02-03
v3.8.89
- 카카오 로그인 오류 개선

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V3.8.89 7.4 MB APK

  알라딘

  2021-02-03

  알라딘 3.8.89 (131)

  Cập nhật vào: 2021-02-03

  Uploaded by: Wai Yan Shange

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: cbf48eb6806402f8b51409fcc64797e53ccac69a 알라딘 3.8.89(131) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: a8975339261030ccc8944814bc00044e01abb90f

  Dung lượng tệp: 7.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.8.88 7.4 MB APK

  알라딘

  2020-12-24

  알라딘 3.8.88 (130)

  Cập nhật vào: 2020-12-24

  Uploaded by: Olfa Elizabet

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: cbf48eb6806402f8b51409fcc64797e53ccac69a 알라딘 3.8.88(130) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: f056eeadbac2891e40bc0b0efabab4b36bf0de2c

  Dung lượng tệp: 7.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.8.85 7.4 MB APK

  알라딘

  2020-11-26

  알라딘 3.8.85 (127)

  Cập nhật vào: 2020-11-26

  Uploaded by: Wai Yan Shange

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: cbf48eb6806402f8b51409fcc64797e53ccac69a 알라딘 3.8.85(127) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 46a47ba89276d6f00e1f6faa08d1bbeef55b6219

  Dung lượng tệp: 7.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.8.84 7.4 MB APK

  알라딘

  2020-11-20

  알라딘 3.8.84 (126)

  Cập nhật vào: 2020-11-20

  Uploaded by: Olfa Elizabet

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: cbf48eb6806402f8b51409fcc64797e53ccac69a 알라딘 3.8.84(126) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: b035d46ea0465bfcc0da0ad69518a65373340d00

  Dung lượng tệp: 7.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.8.83 7.4 MB APK

  알라딘

  2020-11-14

  알라딘 3.8.83 (125)

  Cập nhật vào: 2020-11-14

  Uploaded by: Wai Yan Shange

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: cbf48eb6806402f8b51409fcc64797e53ccac69a 알라딘 3.8.83(125) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 2a386c3dd53e9b32ce66c49dd1eb9320df61310c

  Dung lượng tệp: 7.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.8.81 7.4 MB APK

  알라딘

  2020-11-02

  알라딘 3.8.81 (123)

  Cập nhật vào: 2020-11-02

  Uploaded by: Olfa Elizabet

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: cbf48eb6806402f8b51409fcc64797e53ccac69a 알라딘 3.8.81(123) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 9314943ee76a497ff8f2e5a65754efcf19f5441b

  Dung lượng tệp: 7.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure