We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
뮤 아크엔젤2 biểu tượng

뮤 아크엔젤2

1.10.0 for Android
10.0 | 1 Reviews | 0 Posts

Mô tả của 뮤 아크엔젤2

★뮤 아크엔젤2 9/9(목) 14:00 Grand Open!★

▶ 게임소개 ◀

■ 3배의 재미로 돌아온 뮤
하나의 캐릭터만 키우는 시대는 끝났다! 3개의 캐릭터를 집단 육성하며, 용사님만의 독창적이고 강력한 조합을 찾아보세요. 3배로 강력해진 재미를 보장합니다!

■ 파밍의 재미로 돌아온 뮤
캐릭터 성장과 함께 증가하는 장비 슬롯! 광활한 뮤 대륙을 모험하며, 파밍을 통한 MMORPG 본연의 재미를 느껴보세요!

■ 길드 전쟁의 재미로 돌아온 뮤
MMORPG의 정통 공성전을 뮤 아크엔젤2에서 다시 만나다! 길드간의 숨막히고 치열한 전쟁 속, 최강의 길드에 도전하세요!

▣ 뮤 아크엔젤2 공식 커뮤니티에서 다양한 이벤트에 참여하세요!
▶ 뮤 아크엔젤2 공식 커뮤니티: http://muarchangel2.webzen.co.kr/main
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
▣ 접근권한 수집 등에 대한 안내
뮤 아크엔젤2 앱의 원활한 게임 실행을 위하여 게임 설치 시 다음과 같은 권한을 수집하고 있습니다.
[필수 권한]
- 외장 메모리 쓰기 : 실시간 패치, 버그 수정 사항의 적용을 위하여 단말기 내 설치된 뮤 아크엔젤 앱 폴더에 접근합니다.
[선택 권한]
- 사진첩 및 미디어 접근 : 게임 내 커뮤니티 게시판에 사진 및 미디어 등록을 위해 휴대전화에 저장된 사진 및 미디어를 어플리케이션이 읽도록 허용합니다.
- 카메라 : 인게임 커뮤니티 사용 시, 카메라 권한이 필요합니다.
▶ 필수 권한의 경우 수집 거부 시 게임 이용이 불가합니다.

[접근 권한 철회 방법]
[Android OS 6.0 이상] 단말기의 설정 > 앱 > 뮤 아크엔젤2 > 권한 > 각 접근권한 재설정
[Android OS 6.0 미만] 해당 앱을 삭제하는 경우에만 접근 권한 철회 가능

▣ 상품 정보 및 이용 조건 안내
- 공식 홈페이지: http://muarchangel2.webzen.co.kr/main
- 공급자: (주)웹젠 대표자 김태영
- 이용조건 및 기간: 게임 내 별도 고지된 내용에 따름
(사용 기간이 표기되지 않은 경우에는 서비스 종료일시까지 사용 기간으로 간주됩니다.)
- 유료 아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.
- 결제금액 및 방법: 상품 별로 별도 고지된 결제금액 및 결제 방법에 따름
(결제 수단 방식에 따라 환율 및 수수료 등으로 인해 실제 청구금액에 상이할 수 있습니다.)
- 상품지급방식: 상품 별로 별도 고지된 방식으로 지급
- 최소 사양: RAM 4GB 이상
- 고객센터 메일 주소: mua2-help@webzen.com
- 개인정보 처리방침: https://privacy.webzen.co.kr/Policy/main/2
- 서비스 운영 정책: 각 게임 서비스 커뮤니티 내 운영정책 표기 및 URL 기재

주소: 경기 성남시 분당구 판교로 242
(삼평동, PDC B동)
----
개발자 연락처 :
1566-3003
Hiển thị nhiều hơn

뮤 아크엔젤2 1.10.0 Cập nhật

2021-09-09
★뮤 아크엔젤2 9/9(목) 14:00 Grand Open!★

뮤 아크엔젤2 Tags

Add Tags

By adding tag words that describe for Games&Apps, you're helping to make these Games and Apps be more discoverable by other APKPure users.

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V1.10.0 94.0 MB APK

  뮤 아크엔젤2

  2021-09-09

  뮤 아크엔젤2 1.10.0 (6)

  Cập nhật vào: 2021-09-09

  Uploaded by: Jyoti Soni

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: de7cf703673469a2fd085245ff3448665efd014c 뮤 아크엔젤2 1.10.0(6) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: ccd2bb50353d562021cdfc65cc3882d8d49e3c2a

  Dung lượng tệp: 94.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với 뮤 아크엔젤2
Xem thêm từ Webzen Inc.
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Trò chơi phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure