Our website uses necessary cookies to enable basic functions and optional cookies to help us to enhance your user experience. Learn more about our cookie policy by clicking "Learn More".
Accept All Only Necessary Cookies
런온 다시보기 - 방송 영상 뉴스 사진 실시간 소통 biểu tượng

1.0 by 엑스노


Dec 14, 2020

Giới thiệu về 런온 다시보기 - 방송 영상 뉴스 사진 실시간 소통

Video miễn phí, tin tức, hình ảnh mới nhất và giao tiếp thời gian thực!

최고의 드라마 런온! 재미있는 영상 모두 담았습니다.

방송 영상부터 최신 뉴스와 사진까지 총 집합!

팬들과의 소통도 가능한 무료앱 지금 바로 만나보세요.

💙 기능

- 매일 업데이트 되는 실시간 영상

- 찾고 싶은 영상 검색 기능

- 좋아하는 영상 보관하여 언제나 다시보기

- 최신 뉴스 소식과 사진 저장

- 실시간 소통으로 정보 공유

■ Wifi에서 사용을 권장합니다.

■ 본 앱은 다운로드 및 그 어떠한 콘텐츠도 저장하지 않는 유튜브 플레이어 입니다. 해당 앱에서 발생되는 트래픽으로 인해 발생하는 유튜브 상의 모든 수익은 동영상의 원저작권자에게 가게 됩니다. 모든 컨텐츠의 제어 권한은 원저작권자에게 있으며, 만약 저작권 문제가 있다고 판단되는 원저작권자께서는 Youtube 에서 해당 컨텐츠를 차단해 주시면 본 앱에서도 함께 차단됩니다.

■ 서비스 제공을 위해 아래의 접근권한을 필요로 합니다.

[접근권한]

- 저장공간 : 사진 저장 및 공유

* 위 접근권한은 특정 기능을 사용할 때 허용이 필요하며,

허용에 동의하지 않으셔도 서비스를 이용하실 수 있습니다.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0

Last updated on Dec 14, 2020

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật 런온 다시보기 - 방송 영상 뉴스 사진 실시간 소통 1.0

Yêu cầu Android

5.0 and up

Hiển thị nhiều hơn

런온 다시보기 - 방송 영상 뉴스 사진 실시간 소통 Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.