We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
AD
고스톱 2019 : 무료 맞고 게임 biểu tượng

고스톱 2019 : 무료 맞고 게임

1.2.5 for Android

Mô tả của 고스톱 2019 : 무료 맞고 게임

쉽고, 재미있는 무료 고스톱 맞고 게임!

"고스톱2019"를 지금 만나보세요-!

★게임 특징
- 3판마다 돌아오는 최대 100배 대박 맞고!
- 착착 붙는 손맛! 시원시원한 속도!
- 재미있고 신나는 맞고 이펙트!
- 올인해도 걱정 뚝. 게임머니 무제한!
- 큼직큼직하고 눈이 편안한 화면!
- 다른 유저들과 실시간 맞고 랭킹 경쟁!
- 편리한 맞춤 설정! 익숙한 맞고 규칙 설정!
- 귀찮을 땐? 고스톱 자동 치기!
- 고스톱데이터 자동 저장!
- 핸드폰 변경 시 편리한 고스톱 백업!


[등급 분류 정보]
본 게임은 청소년이용불가 게임물로 만 18세 미만 청소년은 이용할 수 없습니다.
게임물관리위원회 등급 분류 번호 : 제 CC-OM-170809-003 호
Hiển thị nhiều hơn

Additional Information

Phiên bản trước
Tương tự với 고스톱 2019 : 무료 맞고 게임
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Trò chơi phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure