We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
고스톱! biểu tượng

고스톱!

무료 맞고
1.3.6 for Android

Mô tả của 고스톱!

고스톱! 은 누구나 가볍게 치기 좋은 고스톱(맞고) 게임입니다.
가볍고 단순하지만 혁신적인 고스톱(맞고) 엔진을 통해
차원이 다른 몰입감으로 고스톱(맞고) 본연의 재미를 느끼실 수 있습니다.
지금 새로운 고스톱(맞고) 게임 을 만나보세요!

※ 게임특징:
- 혁신적이고 빠른 맞고 엔진(현존 최고 속도)
- 방대한 레벨 디자인과 금액 범위
- 시원시원하고 세련된 디자인
- 끊김없이 부드러운 진행
- 친구와 실시간 랭킹경쟁
- 다양한 업적 달성
- 고퀄리티 테마 선택
- 익숙한 게임룰로 설정
- 자동으로 진행 옵션
- 무료

※ 게임물 등급분류번호: CC-OM-160831-004호
Hiển thị nhiều hơn

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V1.3.6 8.9 MB APK

  고스톱!

  2019-05-28

  고스톱! 1.3.6 (136)

  Cập nhật vào: 2019-05-28

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 1fb42ba4dc55b2a1ef686ab7a635ef89b6daf239 고스톱! 1.3.6(136) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 613da590355a4234942262ed6825708cf3506f04

  Dung lượng tệp: 8.9 MB

  Tải về

 • V1.3.5 8.9 MB APK

  고스톱!

  2019-04-27

  고스톱! 1.3.5 (135)

  Cập nhật vào: 2019-04-27

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 1fb42ba4dc55b2a1ef686ab7a635ef89b6daf239 고스톱! 1.3.5(135) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 9ca98d06a17220c81f67566802a2e6628941dd8c

  Dung lượng tệp: 8.9 MB

  Tải về

 • V1.3.4 9.4 MB APK

  고스톱!

  2019-03-26

  고스톱! 1.3.4 (134)

  Cập nhật vào: 2019-03-26

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 1fb42ba4dc55b2a1ef686ab7a635ef89b6daf239 고스톱! 1.3.4(134) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: f1b8f9f652283b5a52650dbd3740858a6edaae50

  Dung lượng tệp: 9.4 MB

  Tải về

 • V1.3.3 9.5 MB APK

  고스톱!

  2019-02-27

  고스톱! 1.3.3 (133)

  Cập nhật vào: 2019-02-27

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 1fb42ba4dc55b2a1ef686ab7a635ef89b6daf239 고스톱! 1.3.3(133) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 5d4b1bb49c9a95448cf15fe411b172def0d46ff1

  Dung lượng tệp: 9.5 MB

  Tải về

 • V1.3.2 9.4 MB APK

  고스톱!

  2019-02-01

  고스톱! 1.3.2 (132)

  Cập nhật vào: 2019-02-01

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 1fb42ba4dc55b2a1ef686ab7a635ef89b6daf239 고스톱! 1.3.2(132) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 3ba51a452907665ad90122372bb45dddad486d16

  Dung lượng tệp: 9.4 MB

  Tải về

 • V1.3.1 9.5 MB APK

  고스톱!

  2018-12-27

  고스톱! 1.3.1 (131)

  Cập nhật vào: 2018-12-27

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 1fb42ba4dc55b2a1ef686ab7a635ef89b6daf239 고스톱! 1.3.1(131) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: a125b12ad158ddadce494081fcd77707d574ae3a

  Dung lượng tệp: 9.5 MB

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Trò chơi phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure