We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
경기도교통연수원(온라인) biểu tượng

경기도교통연수원(온라인)

1.0.7 for Android

Mô tả của 경기도교통연수원(온라인)

PC환경의 경기도교통연수원 사이버 연수원(http://kytti.hunet.co.kr)의 아이디와 비밀번호로 로그인 가능하며, 주요 서비스를 본 모바일 앱에서도 사용하실 수 있습니다.

[접근권한]

▶ 저장소 :
동영상 컨텐츠를 다운 받기 위해 저장소 권한이 필요합니다.
----
개발자 연락처 :
1588-6559
Hiển thị nhiều hơn

경기도교통연수원(온라인) 1.0.7 Cập nhật

2021-02-28
## 2021.2.25
- 학습환경 개선

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V1.0.7 30.9 MB APK

  경기도교통연수원(온라인)

  2021-02-28

  경기도교통연수원(온라인) 1.0.7 (21000008)

  Cập nhật vào: 2021-02-28

  Uploaded by: Mohamed Fawzy

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b7275f5939546e2ea6d926bb8678cc59956e8f54 경기도교통연수원(온라인) 1.0.7(21000008) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 104815e7e04aa0f3edbcf140e4abd8acbcf23237

  Dung lượng tệp: 30.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.5 30.7 MB APK

  경기도교통연수원(온라인)

  2020-11-21

  경기도교통연수원(온라인) 1.0.5 (21000006)

  Cập nhật vào: 2020-11-21

  Uploaded by: Christopher William

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b7275f5939546e2ea6d926bb8678cc59956e8f54 경기도교통연수원(온라인) 1.0.5(21000006) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: e6ee98ec7f6ce6e596aabbddbc846a33688fe975

  Dung lượng tệp: 30.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.4 48.2 MB APK

  경기도교통연수원(온라인)

  2020-10-01

  경기도교통연수원(온라인) 1.0.4 (21000005)

  Cập nhật vào: 2020-10-01

  Uploaded by: Raul Perez

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b7275f5939546e2ea6d926bb8678cc59956e8f54 경기도교통연수원(온라인) 1.0.4(21000005) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: ca616a1979671837b7f11f34aeed04c54cb3b22c

  Dung lượng tệp: 48.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.3 48.2 MB APK

  경기도교통연수원(온라인)

  2020-07-07

  경기도교통연수원(온라인) 1.0.3 (21000004)

  Cập nhật vào: 2020-07-07

  Uploaded by: Christopher William

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b7275f5939546e2ea6d926bb8678cc59956e8f54 경기도교통연수원(온라인) 1.0.3(21000004) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: ebfa883cff330832bacf6f1755ad79a8e410519a

  Dung lượng tệp: 48.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.2 48.2 MB APK

  경기도교통연수원(온라인)

  2020-06-29

  경기도교통연수원(온라인) 1.0.2 (21000003)

  Cập nhật vào: 2020-06-29

  Uploaded by: Mohamed Fawzy

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b7275f5939546e2ea6d926bb8678cc59956e8f54 경기도교통연수원(온라인) 1.0.2(21000003) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 71de58b3d12780f510aebbf736456eb6c8772131

  Dung lượng tệp: 48.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure