We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
纖塑體重管理 biểu tượng

纖塑體重管理

1.0.10 for Android

Mô tả của 纖塑體重管理

想輕鬆做好減重計劃,擁有一位智慧型體重管家嗎?立即安裝就對了!
纖塑體重管理APP由專業醫師群、營養師團隊及智慧科技軟硬體廠商合作開發,以最人性化的方式,結合七大服務特色,協助您成功瘦身,此APP不容錯過。

七大特色:
[減重進度管理]
-記錄及追蹤體組成七大指標(體重、體脂率、肌肉量、水份率、骨礦物量、BMI、基礎代謝率)
[五大數據分析]
-可查30~90天內體重、體脂、肌肉量、水份率、骨礦物量變化曲線
[輕鬆管控飲食]
-吃什麼,隨拍隨上傳,輕鬆掌握飲食計劃
[每週頒獎激勵]
-減少體重及定時上傳飲食紀錄,可獲得虛擬獎章
[提供減重知識]
-不定期收到減重新知、飲食及運動等知識或叮嚀。
[專業營養諮詢]
-VIP會員運用線上指導功能,可隨時發問減重問題
[減重社交群組]
-可結伴親友減重(建立加油團),互相交流及打氣

減重是一種生活態度跟飲食習慣的結果,纖塑體重管理APP結合雲端科技智慧及西醫、中醫、岩盤浴、營養師等門店服務,提供整體性的身型管理方案,打造易瘦體質,就從此刻開始窈窕健康計畫。

享瘦旅程,玩美人生
Slim Sexy and Shine

fitsol,營養師,減肥紀錄,體重紀錄,健身,瘦腰,減肥日記,減肥食譜,bmi,減肥計畫,瘦小腹,卡路里,熱量,計步
Hiển thị nhiều hơn

纖塑體重管理 1.0.10 Cập nhật

2019-04-14
1.體重管理的數字代表什麼,綠色顯示健康範圍。

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V1.0.10 24.6 MB APK

  纖塑體重管理

  2019-04-14

  纖塑體重管理 1.0.10 (14)

  Cập nhật vào: 2019-04-14

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 329f7080633527dd6776d7484b42e1a1d3d1a419 纖塑體重管理 1.0.10(14) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-320dpi

  Architecture: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,x86,x86_64

  Tệp SHA1: 458712d0391d5a2a740a8f799f7ce8cf548b282d

  Dung lượng tệp: 24.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.9 24.6 MB APK

  纖塑體重管理

  2019-03-02

  纖塑體重管理 1.0.9 (13)

  Cập nhật vào: 2019-03-02

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 329f7080633527dd6776d7484b42e1a1d3d1a419 纖塑體重管理 1.0.9(13) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-320dpi

  Architecture: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,x86,x86_64

  Tệp SHA1: 0da19170e52327d952e1aae9115f1cb72ebd32bb

  Dung lượng tệp: 24.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.6 24.5 MB APK

  纖塑體重管理

  2018-07-30

  纖塑體重管理 1.0.6 (11)

  Cập nhật vào: 2018-07-30

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 329f7080633527dd6776d7484b42e1a1d3d1a419 纖塑體重管理 1.0.6(11) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,x86,x86_64

  Tệp SHA1: c3bb7f49c35e3261e58a39f75cfc65412abb6000

  Dung lượng tệp: 24.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.5 24.5 MB APK

  纖塑體重管理

  2018-07-02

  纖塑體重管理 1.0.5 (10)

  Cập nhật vào: 2018-07-02

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 329f7080633527dd6776d7484b42e1a1d3d1a419 纖塑體重管理 1.0.5(10) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,x86,x86_64

  Tệp SHA1: 82afe5cce621605182f38d968c9058ef647cbed6

  Dung lượng tệp: 24.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.3 23.5 MB APK

  纖塑體重管理

  2018-04-16

  纖塑體重管理 1.0.3 (8)

  Cập nhật vào: 2018-04-16

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 329f7080633527dd6776d7484b42e1a1d3d1a419 纖塑體重管理 1.0.3(8) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,x86,x86_64

  Tệp SHA1: 4519ab6f7bccc9387eb9b0c218206a19043682b8

  Dung lượng tệp: 23.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.1 23.5 MB APK

  纖塑體重管理

  2018-03-08

  纖塑體重管理 1.0.1 (6)

  Cập nhật vào: 2018-03-08

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 329f7080633527dd6776d7484b42e1a1d3d1a419 纖塑體重管理 1.0.1(6) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,x86,x86_64

  Tệp SHA1: 9cc81cfa137417bb5bc4b0ece3b00329caaaeccb

  Dung lượng tệp: 23.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với 纖塑體重管理
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure