We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
科學園區行動精靈2.0 biểu tượng

科學園區行動精靈2.0

2.3.3 for Android

Mô tả của 科學園區行動精靈2.0

「科學工業園區行動精靈」為科學工業園區官方提供園區資訊行動化APP服務,提供三園區新竹科學園區、中部科學園區、南部科學園區之即時交通資訊、公車資訊、鐵路資訊、停車場資訊、旅運規劃及立即前往等資訊。
*建議使用者需安裝至最新作業系統版本
Hiển thị nhiều hơn

科學園區行動精靈2.0 2.3.3 Cập nhật

2019-05-21
修正service錯誤

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V2.3.3 18.1 MB APK

  科學園區行動精靈2.0

  2019-05-21

  科學園區行動精靈2.0 2.3.3 (165)

  Cập nhật vào: 2019-05-21

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 6c90e0984b20c725ef26d466f8f4894f45d4df4a 科學園區行動精靈2.0 2.3.3(165) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 9868996c3bf861b84dd6181bf599b55dd298c7eb

  Dung lượng tệp: 18.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2.40 18.8 MB APK

  科學園區行動精靈2.0

  2019-03-15

  科學園區行動精靈2.0 2.2.40 (161)

  Cập nhật vào: 2019-03-15

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 6c90e0984b20c725ef26d466f8f4894f45d4df4a 科學園區行動精靈2.0 2.2.40(161) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 62cc5af1806d76067d635cc5a5b41e9d098c44c5

  Dung lượng tệp: 18.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2.39 18.8 MB APK

  科學園區行動精靈2.0

  2018-10-25

  科學園區行動精靈2.0 2.2.39 (160)

  Cập nhật vào: 2018-10-25

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 6c90e0984b20c725ef26d466f8f4894f45d4df4a 科學園區行動精靈2.0 2.2.39(160) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 13321753eddea1c16055798c65b45282c72a14c0

  Dung lượng tệp: 18.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2.38 18.8 MB APK

  科學園區行動精靈2.0

  2018-09-27

  科學園區行動精靈2.0 2.2.38 (159)

  Cập nhật vào: 2018-09-27

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 6c90e0984b20c725ef26d466f8f4894f45d4df4a 科學園區行動精靈2.0 2.2.38(159) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 369052ad9795dd35f9c0f594c809c44db8b336eb

  Dung lượng tệp: 18.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2.36 16.5 MB APK

  科學園區行動精靈2.0

  2018-09-12

  科學園區行動精靈2.0 2.2.36 (157)

  Cập nhật vào: 2018-09-12

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 6c90e0984b20c725ef26d466f8f4894f45d4df4a 科學園區行動精靈2.0 2.2.36(157) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 89d910438d38c5682df7d41f67b20cf7c04ca05f

  Dung lượng tệp: 16.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2.34 16.4 MB APK

  科學園區行動精靈2.0

  2018-09-08

  科學園區行動精靈2.0 2.2.34 (155)

  Cập nhật vào: 2018-09-08

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 6c90e0984b20c725ef26d466f8f4894f45d4df4a 科學園區行動精靈2.0 2.2.34(155) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 6809f92aba774a33d5057a02b17a2c17645c1abf

  Dung lượng tệp: 16.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Xem thêm từ Hsinchu Science Park Administration
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure