We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
滿福寶(繁) biểu tượng

滿福寶(繁)

1.0.10 for Android

Mô tả của 滿福寶(繁)

 滿福寶是台北真理堂根據聖經所發展出來傳福音工具,目前已有數百間教會使用,滿福寶具體呈現耶穌基督的福音信息,帶領人借由禱告,先領受神在各方面的恩典,包含了病得醫治、心靈平安、家庭和樂、凡事富足、罪得赦免、得著永生、聖靈充滿。
 滿福寶也有助於基督徒靈修、禱告,滿福寶app是由真理堂所開發,app功能有滿福寶文字及國語(普通話)、台語、客家語的朗讀功能。
  本程式必需有SD卡,聲音個別第一次是由網路讀取,後存於SD卡中,日後將直接由SD卡讀,減少數據流量。
Hiển thị nhiều hơn

滿福寶(繁) 1.0.10 Cập nhật

2018-09-14
程式移除了問題項目,並修正不能設定的問題。

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V1.0.10 4.3 MB APK

  滿福寶(繁)

  2018-09-14

  滿福寶(繁) 1.0.10 (10)

  Cập nhật vào: 2018-09-14

  Uploaded by: Mahmoud Ahmed Fares

  Yêu cầu Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  Chữ ký: 2b8d72046d5bb56e695a2546095f32cc9c2c1950 滿福寶(繁) 1.0.10(10) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: c65e47c9acf1a72c5b5a3d09b28a506768acc813

  Dung lượng tệp: 4.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.8 4.4 MB APK

  滿福寶(繁)

  2016-03-30

  滿福寶(繁) 1.0.8 (8)

  Cập nhật vào: 2016-03-30

  Uploaded by: ກັນ ພາເພີນ

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 2b8d72046d5bb56e695a2546095f32cc9c2c1950 滿福寶(繁) 1.0.8(8) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: cfdf03afce626297a7d56935e858d4c4bd961bf9

  Dung lượng tệp: 4.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.6 4.4 MB APK

  滿福寶(繁)

  2016-02-25

  滿福寶(繁) 1.0.6 (7)

  Cập nhật vào: 2016-02-25

  Uploaded by: ກັນ ພາເພີນ

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 2b8d72046d5bb56e695a2546095f32cc9c2c1950 滿福寶(繁) 1.0.6(7) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 01df48e0ba1e6d04e1189063e8f8ad4c26233c96

  Dung lượng tệp: 4.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.5 4.4 MB APK

  滿福寶(繁)

  2015-10-03

  滿福寶(繁) 1.0.5 (6)

  Cập nhật vào: 2015-10-03

  Uploaded by: Mahmoud Ahmed Fares

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 2b8d72046d5bb56e695a2546095f32cc9c2c1950 滿福寶(繁) 1.0.5(6) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 55fbe478a0e4814a6b0a0663de172a71ac5df93e

  Dung lượng tệp: 4.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Xem thêm từ tlc.org.tw
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure