We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
抖音 biểu tượng

抖音

Play Douyin 抖音 apk - Chinese TikTok version on Android

Phiên bản trước
 • V24.0.0

  179.4 MB APK

  抖音

  2023-01-11

  抖音 24.0.0 (240001)

  Cập nhật vào: 2023-01-11

  Được tải lên bởi: douyin

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: AEA615AB910015038F73C47E45D21466

  Screen DPI:

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 2b95cae78d6afe40ba280258c01ce79d1b8a21ce

  Dung lượng tệp: 179.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V23.7.0

  175.1 MB APK

  抖音

  2022-12-20

  抖音 23.7.0 (230701)

  Cập nhật vào: 2022-12-20

  Được tải lên bởi: douyin

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: AEA615AB910015038F73C47E45D21466

  Screen DPI:

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 121f9bf82de9af5805308b04473726b4c00ce7eb

  Dung lượng tệp: 175.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V23.6.0

  174.4 MB APK

  抖音

  2022-12-13

  抖音 23.6.0 (230601)

  Cập nhật vào: 2022-12-13

  Được tải lên bởi: douyin

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: AEA615AB910015038F73C47E45D21466

  Screen DPI:

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: a8f4d09b75c23bd54ed35cc1efbe474406835628

  Dung lượng tệp: 174.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V23.4.0

  166.8 MB APK

  抖音

  2022-12-02

  抖音 23.4.0 (230401)

  Cập nhật vào: 2022-12-02

  Được tải lên bởi: douyin

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: AEA615AB910015038F73C47E45D21466

  Screen DPI:

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 553bc015b7a2411e341f796830b79478fa3f47c3

  Dung lượng tệp: 166.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V23.3.0

  165.4 MB APK

  抖音

  2022-11-23

  抖音 23.3.0 (230301)

  Cập nhật vào: 2022-11-23

  Được tải lên bởi: douyin

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: AEA615AB910015038F73C47E45D21466

  Screen DPI:

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 0d8dfaa4bdd1f620b8c9e7a65d423fd17a1045c8

  Dung lượng tệp: 165.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V23.2.0

  164.9 MB APK

  抖音

  2022-11-17

  抖音 23.2.0 (230201)

  Cập nhật vào: 2022-11-17

  Được tải lên bởi: douyin

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: AEA615AB910015038F73C47E45D21466

  Screen DPI:

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: a69c43d684923a7a604373ac76fa828abeed835b

  Dung lượng tệp: 164.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V23.1.0

  163.9 MB APK

  抖音

  2022-11-14

  抖音 23.1.0 (230101)

  Cập nhật vào: 2022-11-14

  Được tải lên bởi: douyin

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: AEA615AB910015038F73C47E45D21466

  Screen DPI:

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 999273539a67d333a74c39d2a4201602d9e1e7f9

  Dung lượng tệp: 163.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V23.0.0

  161.5 MB APK

  抖音

  2022-11-04

  抖音 23.0.0 (230001)

  Cập nhật vào: 2022-11-04

  Được tải lên bởi: douyin

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: AEA615AB910015038F73C47E45D21466

  Screen DPI:

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 0576c67b524de0a9df171c833a71b0f279d37ccc

  Dung lượng tệp: 161.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V22.9.0

  160.6 MB APK

  抖音

  2022-10-28

  抖音 22.9.0 (220901)

  Cập nhật vào: 2022-10-28

  Được tải lên bởi: douyin

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: AEA615AB910015038F73C47E45D21466

  Screen DPI:

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: c377f23b10d1932cafd536f0b040102ce6344d9b

  Dung lượng tệp: 160.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V22.8.0

  159.5 MB APK

  抖音

  2022-10-25

  抖音 22.8.0 (220801)

  Cập nhật vào: 2022-10-25

  Được tải lên bởi: douyin

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: AEA615AB910015038F73C47E45D21466

  Screen DPI:

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: a0ade38d3d7799a6c513ce8acfae247c2db29da3

  Dung lượng tệp: 159.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V22.7.0

  157.8 MB APK

  抖音

  2022-10-10

  抖音 22.7.0 (220701)

  Cập nhật vào: 2022-10-10

  Được tải lên bởi: douyin

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: AEA615AB910015038F73C47E45D21466

  Screen DPI:

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: f6ea16be7d5189377216143711a2fd2066f107c3

  Dung lượng tệp: 157.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V22.6.0

  157.5 MB APK

  抖音

  2022-09-28

  抖音 22.6.0 (220601)

  Cập nhật vào: 2022-09-28

  Được tải lên bởi: douyin

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: AEA615AB910015038F73C47E45D21466

  Screen DPI:

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 2dcc7b87f8145f934cd1726fbdadb6f33af184f4

  Dung lượng tệp: 157.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V22.5.0

  157.2 MB APK

  抖音

  2022-09-22

  抖音 22.5.0 (220501)

  Cập nhật vào: 2022-09-22

  Được tải lên bởi: douyin

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: AEA615AB910015038F73C47E45D21466

  Screen DPI:

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 541ac881c3df4905c8f471ecacd8e8129220f9f4

  Dung lượng tệp: 157.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V22.4.0

  155.0 MB APK

  抖音

  2022-09-15

  抖音 22.4.0 (220401)

  Cập nhật vào: 2022-09-15

  Được tải lên bởi: douyin

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: AEA615AB910015038F73C47E45D21466

  Screen DPI:

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: ff9e942452e3df0d20e4e8bbbb677b3acddc5ccb

  Dung lượng tệp: 155.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V22.3.0

  154.4 MB APK

  抖音

  2022-09-07

  抖音 22.3.0 (220301)

  Cập nhật vào: 2022-09-07

  Được tải lên bởi: douyin

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: AEA615AB910015038F73C47E45D21466

  Screen DPI:

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: b3767191373aa28ba77f9ce429bb22eb7890f30f

  Dung lượng tệp: 154.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V20.3.0

  140.3 MB APK

  抖音

  2022-04-15

  抖音 20.3.0 (200301)

  Cập nhật vào: 2022-04-15

  Được tải lên bởi: douyin

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 87a577816f6231b3bc21fb6a5ef7a4f2e682513e

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: c8fabfa46306b80011a37876ae8b7ce4b395cf78

  Dung lượng tệp: 140.3 MB

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.