We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
德州撲克中文版 biểu tượng

德州撲克中文版

Texas Hold'em chuyên nghiệp nhất, một lượng lớn chip đang chờ bạn, và có các giải đấu, loại trực tiếp và các trò chơi đặc biệt khác đang chờ bạn thử thách!

Phiên bản trước
 • V6.5.0 95.3 MB APK

  德州撲克中文版

  2022-08-04

  德州撲克中文版 6.5.0 (6050000)

  Cập nhật vào: 2022-08-04

  Được tải lên bởi: Melvin Santhosh

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5899dc40b670034b9f0c55cc26fa86d2c3c6c17d 德州撲克中文版 6.5.0(6050000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: d05fb0199d9fe6504083125a3bd4809617699ed6

  Dung lượng tệp: 95.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.4.1 95.3 MB APK

  德州撲克中文版

  2022-06-17

  德州撲克中文版 6.4.1 (6040100)

  Cập nhật vào: 2022-06-17

  Được tải lên bởi: อิทธิพัทธ์ ยุทธารักษ์

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5899dc40b670034b9f0c55cc26fa86d2c3c6c17d 德州撲克中文版 6.4.1(6040100) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: d723d75d27f799bc943605f7ad646fb8b7c4a85d

  Dung lượng tệp: 95.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.4.0 95.2 MB APK

  德州撲克中文版

  2022-04-15

  德州撲克中文版 6.4.0 (6040000)

  Cập nhật vào: 2022-04-15

  Được tải lên bởi: อิทธิพัทธ์ ยุทธารักษ์

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5899dc40b670034b9f0c55cc26fa86d2c3c6c17d 德州撲克中文版 6.4.0(6040000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: f7d47065b8fcbc43b54e3b1f9fa99d5e9bb3282e

  Dung lượng tệp: 95.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.1.0 60.7 MB APK

  德州撲克中文版

  2021-06-18

  德州撲克中文版 6.1.0 (6010000)

  Cập nhật vào: 2021-06-18

  Được tải lên bởi: อิทธิพัทธ์ ยุทธารักษ์

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 5899dc40b670034b9f0c55cc26fa86d2c3c6c17d 德州撲克中文版 6.1.0(6010000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 89872c9bdb74d8cd7455dcd7fa216f1532462c1c

  Dung lượng tệp: 60.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.0.0 59.9 MB APK

  德州撲克中文版

  2020-10-16

  德州撲克中文版 6.0.0 (6000000)

  Cập nhật vào: 2020-10-16

  Được tải lên bởi: อิทธิพัทธ์ ยุทธารักษ์

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 5899dc40b670034b9f0c55cc26fa86d2c3c6c17d 德州撲克中文版 6.0.0(6000000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: f260b1d10ad30a6cc2136a89a39a656dd3c5ee9c

  Dung lượng tệp: 59.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.8 67.2 MB APK

  德州撲克中文版

  2019-11-15

  德州撲克中文版 5.0.8 (5000900)

  Cập nhật vào: 2019-11-15

  Được tải lên bởi: อิทธิพัทธ์ ยุทธารักษ์

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 5899dc40b670034b9f0c55cc26fa86d2c3c6c17d 德州撲克中文版 5.0.8(5000900) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 0972591ec5c960007bb67b551a0b99aefdd12a06

  Dung lượng tệp: 67.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.6 66.0 MB APK

  德州撲克中文版

  2019-11-01

  德州撲克中文版 5.0.6 (5000700)

  Cập nhật vào: 2019-11-01

  Được tải lên bởi: حسين ياسر

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 5899dc40b670034b9f0c55cc26fa86d2c3c6c17d 德州撲克中文版 5.0.6(5000700) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 801b113e5800965bd6e0663dbd53fa5ac9a10641

  Dung lượng tệp: 66.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.5 66.0 MB APK

  德州撲克中文版

  2019-10-26

  德州撲克中文版 5.0.5 (5000600)

  Cập nhật vào: 2019-10-26

  Được tải lên bởi: حسين ياسر

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 5899dc40b670034b9f0c55cc26fa86d2c3c6c17d 德州撲克中文版 5.0.5(5000600) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: f4dbab9dccca2a016fc9809f63830649cf499dba

  Dung lượng tệp: 66.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.0 61.7 MB APK

  德州撲克中文版

  2019-04-04

  德州撲克中文版 5.0.0 (5000000)

  Cập nhật vào: 2019-04-04

  Được tải lên bởi: อิทธิพัทธ์ ยุทธารักษ์

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 5899dc40b670034b9f0c55cc26fa86d2c3c6c17d 德州撲克中文版 5.0.0(5000000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 3098fd16f82397aed9cc7fb373a8af8d902bae44

  Dung lượng tệp: 61.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.2.7 27.8 MB APK

  德州撲克中文版

  2018-12-21

  德州撲克中文版 4.2.7 (4002007)

  Cập nhật vào: 2018-12-21

  Được tải lên bởi: Melvin Santhosh

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 5899dc40b670034b9f0c55cc26fa86d2c3c6c17d 德州撲克中文版 4.2.7(4002007) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Cấu trúc: armeabi

  Tệp SHA1: c98e6985da9c909dff62ea03e71e1b64dfb047a4

  Dung lượng tệp: 27.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.2.3 27.9 MB APK

  德州撲克中文版

  2017-07-19

  德州撲克中文版 4.2.3 (4002003)

  Cập nhật vào: 2017-07-19

  Được tải lên bởi: อิทธิพัทธ์ ยุทธารักษ์

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 5899dc40b670034b9f0c55cc26fa86d2c3c6c17d 德州撲克中文版 4.2.3(4002003) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Cấu trúc: armeabi

  Tệp SHA1: f83224d7d9c21e53e38aba37efd255a801b08ba6

  Dung lượng tệp: 27.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.2.2 25.2 MB APK

  德州撲克中文版

  2016-12-22

  德州撲克中文版 4.2.2 (4002002)

  Cập nhật vào: 2016-12-22

  Được tải lên bởi: Melvin Santhosh

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 5899dc40b670034b9f0c55cc26fa86d2c3c6c17d 德州撲克中文版 4.2.2(4002002) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Cấu trúc: armeabi

  Tệp SHA1: 6ac2a1281d05ddc3f082153e035064596e7535f5

  Dung lượng tệp: 25.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.5 18.7 MB APK

  德州撲克中文版

  2016-09-26

  德州撲克中文版 4.1.5 (4001005)

  Cập nhật vào: 2016-09-26

  Được tải lên bởi: حسين ياسر

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 5899dc40b670034b9f0c55cc26fa86d2c3c6c17d 德州撲克中文版 4.1.5(4001005) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Cấu trúc: armeabi

  Tệp SHA1: 0b261cd9405f9a14b91744eecf8e2f9bd8ce49d7

  Dung lượng tệp: 18.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.0 18.5 MB APK

  德州撲克中文版

  2016-06-01

  德州撲克中文版 4.1.0 (4001000)

  Cập nhật vào: 2016-06-01

  Được tải lên bởi: Whitney Penn

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 5899dc40b670034b9f0c55cc26fa86d2c3c6c17d 德州撲克中文版 4.1.0(4001000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Cấu trúc: armeabi

  Tệp SHA1: bc6138d3caab61835a16e0a327571685f9f90b78

  Dung lượng tệp: 18.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.0.4 17.5 MB APK

  德州撲克中文版

  2016-05-20

  德州撲克中文版 4.0.4 (4000004)

  Cập nhật vào: 2016-05-20

  Được tải lên bởi: Melvin Santhosh

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 5899dc40b670034b9f0c55cc26fa86d2c3c6c17d 德州撲克中文版 4.0.4(4000004) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Cấu trúc: armeabi

  Tệp SHA1: f1e5948c0ce93828ea4de691c544de4c518d1308

  Dung lượng tệp: 17.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.0.2 17.9 MB APK

  德州撲克中文版

  2016-02-19

  德州撲克中文版 4.0.2 (4000002)

  Cập nhật vào: 2016-02-19

  Được tải lên bởi: حسين ياسر

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 5899dc40b670034b9f0c55cc26fa86d2c3c6c17d 德州撲克中文版 4.0.2(4000002) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Cấu trúc: armeabi

  Tệp SHA1: 4301153152faa60aa82caa6bd5b4b3c1946aaad3

  Dung lượng tệp: 17.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.0.0 17.7 MB APK

  德州撲克中文版

  2016-01-08

  德州撲克中文版 4.0.0 (4000000)

  Cập nhật vào: 2016-01-08

  Được tải lên bởi: Melvin Santhosh

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 5899dc40b670034b9f0c55cc26fa86d2c3c6c17d 德州撲克中文版 4.0.0(4000000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Cấu trúc: armeabi

  Tệp SHA1: 473584dc1c0ef4751e07c6b030f866e2ff54155a

  Dung lượng tệp: 17.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.