We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
ইংরেজি উচ্চারণ শিখুন সহজেই English Pronunciation biểu tượng

ইংরেজি উচ্চারণ শিখুন সহজেই English Pronunciation

4.8 for Android

Mô tả của ইংরেজি উচ্চারণ শিখুন সহজেই English Pronunciation

ইংরেজি শব্দ বাংলা উচ্চারন অ্যাপটি আপনাকে সঠিকভাবে ইংরেজি উচ্চারন করতে সাহায্য করবে। ইংরেজী শিখতে চাইলে ইংরেজি উচ্চারন শেখার কোন বিকল্প নেই।
ফিচারঃ

** ইংরেজি শব্দ
** উচ্চারণ
** ইংরেজি উচ্চারণ
** বাংলা উচ্চারণ
** ইংরেজী উচ্চারণ
** english উচ্চারণ
** ইংরেজি শব্দ বাংলা উচ্চারন
** ইংরেজি শব্দের বাংলা উচ্চারন


Vocabulary english to bangla is helpful for english speaking course in bangla. Those who want to learn spoken english vocabulary app is essential for them. You can use it english to bangla dictionary or pocket dictionary.

এই অ্যাপে প্রচুর ভোকাবুলারি দেওয়া আছে যা আপনার ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ করতে সাহায্য করবে। ইংরেজি শেখার সহজ বই তেও আপনি ইংরেজি উচ্চারণ এর গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
english to bangla dictionary with pronunciation will help you to pronunciate english word in the right way. In this app there are so many vocabulary english to bangla is given that will help you learn english in bangla.
দিনশেষে আপনি ইংরেজি গ্রামার যতই শিখুন আপনি যদি শব্দভাণ্ডার না জানেন সেগুলো কোন কাজেই লাগবেনা। তাই বেশী বেশী ভোকাবুলারি পড়ুন আর ফটাফট ইংরেজী বলুন। একটি বাংলা টু ইংলিশ ডিকশনারি এবং একটি ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি রাখুন আর ক্রমাগত বলার অভ্যাস করুন।

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.usefulappsbd.english_pronunciation_app
Hiển thị nhiều hơn

ইংরেজি উচ্চারণ শিখুন সহজেই English Pronunciation 4.8 Cập nhật

2019-03-29
English to bangla word meaning
english to bangla uccharon

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure