We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
مصطلحات إنجليزية biểu tượng

مصطلحات إنجليزية

1.30 for Android

Mô tả của مصطلحات إنجليزية

مجموعة من المصطلحات الانجليزية المهمة فى الحياة اليومية

مصطلحات سياسية معاصرة
مصطلحات طبية
مصطلحات تعليمية
مصطلحات محاسبية
المصطلحات الرياضيه
مصطلحات مفيدة للجامعة
مصطلحات في الشبكات
مصطلحات الوظائف
مصطلحات اقتصادية
مصطلحات انجليزية مهمه للمخاطبه والتعامل مع الآخرين

http://afrogfx.com/Appspoilcy/com.fekra.English.Terms-privacy_policy.html
Hiển thị nhiều hơn

مصطلحات إنجليزية 1.30 Cập nhật

2019-04-04
تعديل بعض الاخطاء التقنيه وزياده سرعه البرنامج

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V1.30 4.5 MB APK

  مصطلحات إنجليزية

  2019-04-04

  مصطلحات إنجليزية 1.30 (30)

  Cập nhật vào: 2019-04-04

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 556a0c9a4fd6d2ce509462f1065a4a2e7bc9076f مصطلحات إنجليزية 1.30(30) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: edc8b5855732ef02c5660566d3b61ebc14a09ff4

  Dung lượng tệp: 4.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.29 4.5 MB APK

  مصطلحات إنجليزية

  2019-02-10

  مصطلحات إنجليزية 1.29 (29)

  Cập nhật vào: 2019-02-10

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 556a0c9a4fd6d2ce509462f1065a4a2e7bc9076f مصطلحات إنجليزية 1.29(29) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 2a47d799364742101791bd9ee440e3359130fed4

  Dung lượng tệp: 4.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.28 4.5 MB APK

  مصطلحات إنجليزية

  2019-01-21

  مصطلحات إنجليزية 1.28 (28)

  Cập nhật vào: 2019-01-21

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 556a0c9a4fd6d2ce509462f1065a4a2e7bc9076f مصطلحات إنجليزية 1.28(28) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 16e2e35d69cd738052fe23a97da15eda5b09939e

  Dung lượng tệp: 4.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.27 4.5 MB APK

  مصطلحات إنجليزية

  2018-12-29

  مصطلحات إنجليزية 1.27 (27)

  Cập nhật vào: 2018-12-29

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 556a0c9a4fd6d2ce509462f1065a4a2e7bc9076f مصطلحات إنجليزية 1.27(27) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 8fa0f9bb41f1a1c946bdaa9190361de8f7bf051a

  Dung lượng tệp: 4.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.26 4.5 MB APK

  مصطلحات إنجليزية

  2018-10-31

  مصطلحات إنجليزية 1.26 (26)

  Cập nhật vào: 2018-10-31

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 556a0c9a4fd6d2ce509462f1065a4a2e7bc9076f مصطلحات إنجليزية 1.26(26) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: ab36e0d9cb6caace957035ef3ded221324b25ee5

  Dung lượng tệp: 4.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.25 4.5 MB APK

  مصطلحات إنجليزية

  2018-09-24

  مصطلحات إنجليزية 1.25 (25)

  Cập nhật vào: 2018-09-24

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 556a0c9a4fd6d2ce509462f1065a4a2e7bc9076f مصطلحات إنجليزية 1.25(25) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 3a50d9ef8843f4bb1704a2340d321fbc8c92535c

  Dung lượng tệp: 4.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure