We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
دليل المرشد والحاج biểu tượng

دليل المرشد والحاج

Ứng dụng (hướng dẫn và Haj) dành cho điện thoại di động thông minh.

Phiên bản trước
 • V3.4

  27.5 MB XAPK APKs

  دليل المرشد والحاج

  2022-06-24

  دليل المرشد والحاج 3.4 (47)

  Cập nhật vào: 2022-06-24

  Được tải lên bởi: Milagros Pamekasan

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 824110be9ec81a3e5db03512041ec5337e5f1445 دليل المرشد والحاج 3.4(47) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: universal

  Base APK: com.telco.alhaj.apk

  Split APKs: config.ar, config.bn, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.gu, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.kn, config.ko, config.mr, config.my, config.pt, config.ru, config.ta, config.te, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 39cfd831de98834751b5fa7b295d92af0feda9f3

  Dung lượng tệp: 27.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3

  34.6 MB XAPK APKs

  دليل المرشد والحاج

  2022-06-15

  دليل المرشد والحاج 3 (43)

  Cập nhật vào: 2022-06-15

  Được tải lên bởi: Adrian García

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 824110be9ec81a3e5db03512041ec5337e5f1445 دليل المرشد والحاج 3(43) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: universal

  Base APK: com.telco.alhaj.apk

  Split APKs: config.ar, config.bn, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.gu, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.kn, config.ko, config.mr, config.my, config.pt, config.ru, config.ta, config.te, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 9b5e2317344eadcd4219266bbab7cf8100e4a41c

  Dung lượng tệp: 34.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.19

  21.7 MB XAPK APKs

  دليل المرشد والحاج

  2022-06-09

  دليل المرشد والحاج 1.19 (41)

  Cập nhật vào: 2022-06-09

  Được tải lên bởi: Milagros Pamekasan

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 824110be9ec81a3e5db03512041ec5337e5f1445 دليل المرشد والحاج 1.19(41) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: universal

  Base APK: com.telco.alhaj.apk

  Split APKs: config.ar, config.bn, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.gu, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.kn, config.ko, config.mr, config.my, config.pt, config.ru, config.ta, config.te, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 6772c705ce43ad1e1797843ca716ee7b245461d5

  Dung lượng tệp: 21.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.18

  25.2 MB APK

  دليل المرشد والحاج

  2022-01-17

  دليل المرشد والحاج 1.18 (40)

  Cập nhật vào: 2022-01-17

  Được tải lên bởi: Adrian García

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 824110be9ec81a3e5db03512041ec5337e5f1445 دليل المرشد والحاج 1.18(40) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: ff10e47f533536ff239abef9d51e4c5ab9ab5e26

  Dung lượng tệp: 25.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.6

  22.4 MB XAPK APKs

  دليل المرشد والحاج

  2020-10-18

  5Variants
 • V1.6

  22.7 MB APK

  دليل المرشد والحاج

  2020-10-16

  2Variants
 • V1.3

  20.2 MB APK

  دليل المرشد والحاج

  2019-06-28

  دليل المرشد والحاج 1.3 (15)

  Cập nhật vào: 2019-06-28

  Được tải lên bởi: Milagros Pamekasan

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 824110be9ec81a3e5db03512041ec5337e5f1445 دليل المرشد والحاج 1.3(15) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: de07add1e43a41e3fcc9afd341f5e3d1ac77da67

  Dung lượng tệp: 20.2 MB

  Tải về

 • V1.2

  20.5 MB APK

  دليل المرشد والحاج

  2018-10-10

  3Variants
 • V1.1

  26.3 MB APK

  دليل المرشد والحاج

  2018-06-30

  دليل المرشد والحاج 1.1 (9)

  Cập nhật vào: 2018-06-30

  Được tải lên bởi: 费鹏

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 824110be9ec81a3e5db03512041ec5337e5f1445 دليل المرشد والحاج 1.1(9) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 3f379cce6e6ab025abdd3cf885232cb1fa62161c

  Dung lượng tệp: 26.3 MB

  Tải về

 • V1.0

  21.9 MB APK

  دليل المرشد والحاج

  2018-03-29

  2Variants
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.