We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
الضمائر الانجليزية biểu tượng

الضمائر الانجليزية

1.17 for Android

Mô tả của الضمائر الانجليزية

الضمائر الانجليزية - English Pronouns

الضمائر هي ادوات تعريف تدل على الاشياء و الاشخاص ما دل على متكلم كأنا ، أو مُخاطب كأنت ، أو غائب كهو والجمع ضمائر

وتكون الضمائر ايضاً للاشياء كَكُل , ولا اقصد الضمير المؤنب الذي بداخلنا :)

يحتوى التطبيق على :

- استعمالات الفعل have
- قاعدة If - حالة الشرط الأولي
- قاعدة If - حالة الشرط الثانية
- قاعدة If - حالة الشرط الثالثة
The Past Continuous الماضي المستمر
متى نستخدم المضارع البسيط
الـمـضـارع الـمـسـتـمـر The Present Continuous
The Present Perfect المضارع التام
The future simple المستقبل البسيط
The Past Simple الماضى البسيط
ادوات التعريف Articles
The Past Perfect الماضي التام
الجمل الشرطية Conditional Senten
Comparatives المقارنة

http://afrogfx.com/Appspoilcy/com.fekra.English.Pronouns-privacy_policy.html
Hiển thị nhiều hơn

الضمائر الانجليزية 1.17 Cập nhật

2019-06-19
تعديل بعض الاخطاء التقنيه وزياده سرعه البرنامج

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V1.17 4.7 MB APK

  الضمائر الانجليزية

  2019-06-19

  الضمائر الانجليزية 1.17 (17)

  Cập nhật vào: 2019-06-19

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: e2bc8032c326af40c5b324884343c1fe2561f39b الضمائر الانجليزية 1.17(17) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: f1e75afc1de5b9a28ab6e7486d238153473c6a3a

  Dung lượng tệp: 4.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.16 4.7 MB APK

  الضمائر الانجليزية

  2019-05-16

  الضمائر الانجليزية 1.16 (16)

  Cập nhật vào: 2019-05-16

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: e2bc8032c326af40c5b324884343c1fe2561f39b الضمائر الانجليزية 1.16(16) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 61c792e9c09664d4788bc6ed04d9db501c5a6127

  Dung lượng tệp: 4.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.15 4.7 MB APK

  الضمائر الانجليزية

  2019-04-01

  الضمائر الانجليزية 1.15 (15)

  Cập nhật vào: 2019-04-01

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: e2bc8032c326af40c5b324884343c1fe2561f39b الضمائر الانجليزية 1.15(15) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 88e318b83bd521136664fe16cb601fa0ff89c233

  Dung lượng tệp: 4.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.14 4.7 MB APK

  الضمائر الانجليزية

  2019-02-10

  الضمائر الانجليزية 1.14 (14)

  Cập nhật vào: 2019-02-10

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: e2bc8032c326af40c5b324884343c1fe2561f39b الضمائر الانجليزية 1.14(14) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: c8c883402ac43c45e9734f9433a61dd350e694d5

  Dung lượng tệp: 4.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.13 4.7 MB APK

  الضمائر الانجليزية

  2019-01-20

  الضمائر الانجليزية 1.13 (13)

  Cập nhật vào: 2019-01-20

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: e2bc8032c326af40c5b324884343c1fe2561f39b الضمائر الانجليزية 1.13(13) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 95c299943efc345ec9b168ccda79d50715ae3108

  Dung lượng tệp: 4.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.12 4.7 MB APK

  الضمائر الانجليزية

  2018-12-10

  الضمائر الانجليزية 1.12 (12)

  Cập nhật vào: 2018-12-10

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: e2bc8032c326af40c5b324884343c1fe2561f39b الضمائر الانجليزية 1.12(12) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 360c414f559fc58d8023aef671199ef1df930779

  Dung lượng tệp: 4.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure