We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Мен ҳам намоз ўқийман biểu tượng

Мен ҳам намоз ўқийман

4.16 for Android

Mô tả của Мен ҳам намоз ўқийман

Мен ҳам намоз ўқийман. Книга о намазе на узбекском
Hiển thị nhiều hơn

Мен ҳам намоз ўқийман 4.16 Cập nhật

2019-05-10
исправлены мелкие ошибки и улучшена производительность

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V4.16 6.3 MB APK

  Мен ҳам намоз ўқийман

  2019-05-10

  Мен ҳам намоз ўқийман 4.16 (416)

  Cập nhật vào: 2019-05-10

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ee4f01a4bc3d0d9f44870d2fb839abd279397093 Мен ҳам намоз ўқийман 4.16(416) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 784be0b2eabbc4631d277b8ae4c203f0dd5b9690

  Dung lượng tệp: 6.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.15 6.3 MB APK

  Мен ҳам намоз ўқийман

  2019-02-21

  Мен ҳам намоз ўқийман 4.15 (415)

  Cập nhật vào: 2019-02-21

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ee4f01a4bc3d0d9f44870d2fb839abd279397093 Мен ҳам намоз ўқийман 4.15(415) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: f7c00360d9f6450057d481f576791c7a3f63435b

  Dung lượng tệp: 6.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.10 5.5 MB APK

  Мен ҳам намоз ўқийман

  2018-07-10

  Мен ҳам намоз ўқийман 4.10 (410)

  Cập nhật vào: 2018-07-10

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ee4f01a4bc3d0d9f44870d2fb839abd279397093 Мен ҳам намоз ўқийман 4.10(410) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: f0a181c75eb10c3917b3feb2e550625b2ebafedb

  Dung lượng tệp: 5.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.4 5.5 MB APK

  Мен ҳам намоз ўқийман

  2018-06-13

  Мен ҳам намоз ўқийман 4.4 (400)

  Cập nhật vào: 2018-06-13

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ee4f01a4bc3d0d9f44870d2fb839abd279397093 Мен ҳам намоз ўқийман 4.4(400) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 2645c4091e96ba782a040869c8ac2b7a789f1824

  Dung lượng tệp: 5.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.0 5.1 MB APK

  Мен ҳам намоз ўқийман

  2018-02-16

  Мен ҳам намоз ўқийман 1.1.0 (2)

  Cập nhật vào: 2018-02-16

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ee4f01a4bc3d0d9f44870d2fb839abd279397093 Мен ҳам намоз ўқийман 1.1.0(2) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 8d8e9bde7edfb608dcccc6b23b095c802b78ec9b

  Dung lượng tệp: 5.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0 2.9 MB APK

  Мен ҳам намоз ўқийман

  2015-08-11

  Мен ҳам намоз ўқийман 1.0 (1)

  Cập nhật vào: 2015-08-11

  Yêu cầu Android: Android 1.6+ (Donut, API 4)

  Chữ ký: ee4f01a4bc3d0d9f44870d2fb839abd279397093 Мен ҳам намоз ўқийман 1.0(1) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-240dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 156b4a419d44f57659d5be776676253bf97ffb2c

  Dung lượng tệp: 2.9 MB

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure