We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

更新內容

* Xem nhiều thành viên với cùng 1 tài khoản
* Chủ động quản lý thiết bị đăng nhập
* Tính năng kiểm soát nội dung an toàn cho trẻ
* Thiết lập danh sách nội dung và kênh yêu thích
* Tối ưu hóa hoạt động của ứng dụng

Variants

Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
K+ 8.0.2 (1633564801)

更新日期: 2021年11月23日

上傳者: Deshraj Saroj Shourya

Android 最低版本需求: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

簽名: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 8.0.2(1633564801) 安全認證

Screen DPI: nodpi

Architecture: arm64-v8a

Base APK: com.irdeto.kplus.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.en, config.vi, config.xhdpi

文件SHA1: 3e46805ac7709c3e5846ed17f77a64e5220577bc

文件大小: 16.5 MB

下載

2021年11月23日
arm64-v8a
Android 5.1+
nodpi
K+ 8.0.2 (1633564801)

更新日期: 2021年11月23日

上傳者: Deshraj Saroj Shourya

Android 最低版本需求: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

簽名: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 8.0.2(1633564801) 安全認證

Screen DPI: nodpi

Architecture: armeabi-v7a

Base APK: com.irdeto.kplus.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.en, config.tvdpi, config.vi

文件SHA1: 6b57ab11375475d39095e5cec66b1b0f80b4db2c

文件大小: 17.0 MB

下載

2021年11月23日
armeabi-v7a
Android 5.1+
nodpi
掃一掃安裝
APKPure 客戶端