Truyên Kiêm Hiêp Full So3 icon

Truyên Kiêm Hiêp Full So3 APK

  • Author:

    Hoangha

  • Latest Version:

    1.0

  • Publish Date:

    2016-11-11

The description of Truyên Kiêm Hiêp Full So3

Truyện kiếm hiệp full hay
Truyên Kiêm Hiêp Full So3 gồm các truyện:
1. Truyện kiếm hiệp full Bạch Nhật Quỷ Hồn
2. Truyện kiếm hiệp full Bảo Kiếm Kỳ Thư
3. Truyện kiếm hiệp full Bích Huyết Kiếm
4. Truyện kiếm hiệp full Bỉ Ngạn Hoa
5. Truyện kiếm hiệp full Bàn Long Đao
Một trích đoạn trong Bich Huyet Kiem:
Thở dài một tiếng, Tiêu Công Lễ kể hết đầu đuôi câu chuyện kết thù xưa kia cho các đồ đệ nghe.
Công Lễ nói:
- Năm đó, ta đang làm tướng cướp ở Song Long Cương. Nghe các em báo cáo: Có quan Đạo Đài rất giàu có về hưu, đưa gia quyến đi qua chân núi Song Long Cương này.Nghề của giới lục lâm là cướp bóc, và nhứt là gặp những tham quan ô lại càng hay. Vì tham quan bóc lột của dân chúng nhiều. Cướp tiền bạc của một tên tham quan còn hơn cướp của cả trăm khách thương. Hơn nữa tiền bạc của tham quan là bất nghĩa chí tài.Cướp được tiền bạc đó yên trí và không tổn hại âm đức. Các em ta đã thám thính rõ ràng, tên Đạo Đài đó họ Khấu. Nhưng có điều đáng ngại là tên tham quan đó mướn Tế Nam phủ Hội Hữu tiêu cục, Tổng tiêu đầu Mẫn Tử Diệp bảo tiêu. Người đó tức là anh cả của Mẫn Tử Hoa…Nghe tới đây, Thừa Chí và Thanh Thanh đã biết rõ nguyên nhân của câu chuyện rồi, nghĩ thầm: “Thì ra mối thù của họ do thế mà nên. Tiêu Công Lễ định cướp của, Mẫn Tử Diệp là Tiêu Đầu tất phải bảo vệ. Hai bên vì thế mà đánh nhau, Mẫn Tử Diệp địch không nổi bị giết.”Tai nghe Công Lễ nói, mắt Thừa Chí vẫn để ý hành động của Vạn Phương và Trọng Quân.
Show More
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App