Kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için bu web sitesinde çerezleri ve diğer teknolojileri kullanıyoruz.
Bu sayfadaki herhangi bir bağlantıya tıklayarak, Gizlilik Politikamıza ve Çerezler Politikamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Apiary Book simgesi

Apiary Book

4.5 for Android

Apiary Book Açıklaması

Apiary Book, her arý ailesinin sayýsý, saðlýk ve bakýmý, yürütülen tedaviler ve arýcýlýk alanýndaki diðer iþlemler hakkýnda cep telefonuna bilgilerin kaydedilmesini saðlar.

Bir Arýcý Kullanýþlý dost bir arayüz kullanarak , çeþitli arýlýklar tanýmlayabilir, yapýlacak iþleri, hasatlarý (bal, balmumu), koloniler hareketlerini, veteriner kontrollerini ve diðerlerini ekleyebilir.

Ürün Özellikleri:
• Her arý ailesinin sayýsý, saðlýðý ve bakýmý hakkýnda bilgi kaydedin.
• Birkaç arýlýk tanýmlayýn.
• Yapýlacak iþ, hasat (bal, balmumu), koloniler hareketleri, veteriner kontrolleri ve diðerlerini ekleyin.
• Zaman Çizelgesi'ni kontrol edin - tüm arý kovaný raporlarýný içerir, tarihe göre azalan eylemler, kolonilerin hareketleri, hasatlar, tedaviler ve veteriner kontrolleri yapýn.
• Önceki yýllarda yaptýðýnýz aktivitelerinizi yeniden keþfedin
• Kontrol panelinizi Facebook, Gmail vb.
• Doða gezileri için (Google Maps kullanarak) rota bulun.
• Haritada arý kovanýnýzýn yerini görüntüleyin
• Mevcut verin hava durumu ve tahmini
• Kovan detaylarý: tip, tabanlýk, durum (aktif, depolanmýþ, satýlan), arýlarýn kaynaðý ve durumu, aile gücü (zayýf, normal)
• Ana Arý bilgisi: yýl, renk, durum (hücre, eþ), durum (kurulu, kabul edildi, deðiþtirildi)
• Çerçeve, arý ailesi, yavru, anaarý , erkek arý durumu
• Kovan bileþenleri: eklemeler, çerçevelerin çýkarýlmasý (yeni, ballý, arý veya yavru), süpers vb.
• Notlar: arý kovanýnýz için gözlemler / yorumlar
• Yemler: ek, þurup, þeker þurubu, kek, protein keki, vb teþvikler
• PDF'ye Yazdýr / Gönder, CSV
• Envanter
• Medya galerisi: resimler, videolar
• Kovan aðýrlýk kayýtlarý
• Kovan tanýmlama için QR kodu

• Mevcut Diller: Romanian, English, Italian, French, German, Spanish, Greek, Serbian, Russian, Czech, Portuguese, Polish, Slovak, Turkish, Flemenkçe, Macarca

bogdan@apiarybook.com adresine bir özellik öner

Haberler, destek, kaynaklar:
http://www.apiarybook.com
https://www.facebook.com/ApiaryBook/
https://www.youtube.com/c/Apiarybook
http://apiarybook.blogspot.com/
https://plus.google.com/+Apiarybook

Apiary Book bir MindTheBees projesidir, yaþam, gençlik, saðlýklý yaþam, doðal gýda, doða, aileler ile ilgili bir projedir.

MindTheBees'in temel amacý gençlerin doðada arýlarýn önemi konusundaki farkýndalýðýný arttýrmak, genç neslin bal üretimi ve iþleme prosedürleri hakkýnda eðitmek ve arýcýlýk faaliyetlerine olan ilgiyi artýrmaktýr.

https://www.facebook.com/MindTheBees
Daha Fazla Göster

Apiary Book 4.5 Güncelleme

2019-07-12
• Queen details
• Various improvements and bug fixes

I am always looking for ways to improve Apiary Book. Just tap on the menu icon " ≡ " in-app and go to "Help & Feedback" > "Send feedback". Thank you!

Additional Information

Advertisement
Önceki sürümler
 • V4.5 7.6 MB APK

  Apiary Book

  2019-07-12

  Apiary Book 4.5 (104)

  Güncellendi: 2019-07-12

  Android Gerekli: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  İmza: ff515270bad1a2b1c8e35dc658d5c02efca22fb5 Apiary Book 4.5(104) güvenilirlik doğrulandı

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  SHA1 Dosyası: c106b57e39dbc4158400f7d50e3a7cbafd8ab3b6

  Dosya Boyutu: 7.6 MB

  Yenilikler:

  İndir

 • V4.4 7.6 MB APK

  Apiary Book

  2019-07-03

  Apiary Book 4.4 (103)

  Güncellendi: 2019-07-03

  Android Gerekli: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  İmza: ff515270bad1a2b1c8e35dc658d5c02efca22fb5 Apiary Book 4.4(103) güvenilirlik doğrulandı

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  SHA1 Dosyası: e27d96917f73548f0f2b0629f6466e2a1a0e5abe

  Dosya Boyutu: 7.6 MB

  Yenilikler:

  İndir

 • V4.3 7.6 MB APK

  Apiary Book

  2019-06-13

  Apiary Book 4.3 (102)

  Güncellendi: 2019-06-13

  Android Gerekli: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  İmza: ff515270bad1a2b1c8e35dc658d5c02efca22fb5 Apiary Book 4.3(102) güvenilirlik doğrulandı

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  SHA1 Dosyası: bba679e1f868d5192434a93ab2fe93d50a08d0fa

  Dosya Boyutu: 7.6 MB

  Yenilikler:

  İndir

 • V4.2 7.5 MB APK

  Apiary Book

  2019-05-27

  Apiary Book 4.2 (101)

  Güncellendi: 2019-05-27

  Android Gerekli: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  İmza: ff515270bad1a2b1c8e35dc658d5c02efca22fb5 Apiary Book 4.2(101) güvenilirlik doğrulandı

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  SHA1 Dosyası: f1ba5a917636a808f88776eab73e7f92db7f74d6

  Dosya Boyutu: 7.5 MB

  Yenilikler:

  İndir

 • V4.1 7.5 MB APK

  Apiary Book

  2019-05-13

  Apiary Book 4.1 (100)

  Güncellendi: 2019-05-13

  Android Gerekli: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  İmza: ff515270bad1a2b1c8e35dc658d5c02efca22fb5 Apiary Book 4.1(100) güvenilirlik doğrulandı

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  SHA1 Dosyası: 94e8be6bfb3aa2babfb962045e646f5d3de8299c

  Dosya Boyutu: 7.5 MB

  Yenilikler:

  İndir

 • V4.0 7.5 MB APK

  Apiary Book

  2019-04-24

  Apiary Book 4.0 (99)

  Güncellendi: 2019-04-24

  Android Gerekli: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  İmza: ff515270bad1a2b1c8e35dc658d5c02efca22fb5 Apiary Book 4.0(99) güvenilirlik doğrulandı

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  SHA1 Dosyası: 866c184f686eba21a64191949c03d4793e895d00

  Dosya Boyutu: 7.5 MB

  Yenilikler:

  İndir

Benzeri Apiary Book
Yorum Yükleniyor...
Ooo! Böyle içerik yok!
Son 24 Saat İçindeki Popüler Uygulamalar
APKPure Uygulamasını
İndir