เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ
การคลิกลิงก์ใด ๆ ในหน้านี้แสดงว่าคุณยินยอมในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเรา
Zoo Evolution: Animal Saga ไอคอน

Zoo Evolution: Animal Saga

Build up a Zoo, fill it with animals and breed them to make new strange species!

เวอร์ชันก่อนหน้า
 • V2.1.0 43.2 MB APK

  Zoo Evolution: Animal Saga

  2017-08-02

  Zoo Evolution: Animal Saga 2.1.0 (53)

  อัปเดตเมื่อ: 2017-08-02

  อัปโหลดโดย: Guilherme Lacerda Melos

  ต้องใช้ Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  ลายเซ็น: 7eede09214f11d48e7ce4e74e7716d96f00e33d3 Zoo Evolution: Animal Saga 2.1.0(53) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a, x86

  ฆ่าไฟล์1: 6a07b678d9dee0376f82b5e15b23ab186f09d135

  ขนาดไฟล์: 43.2 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V2.0.6 43.2 MB APK

  Zoo Evolution: Animal Saga

  2017-07-28

  Zoo Evolution: Animal Saga 2.0.6 (51)

  อัปเดตเมื่อ: 2017-07-28

  อัปโหลดโดย: Mamo Khairy Masoud

  ต้องใช้ Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  ลายเซ็น: 7eede09214f11d48e7ce4e74e7716d96f00e33d3 Zoo Evolution: Animal Saga 2.0.6(51) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a, x86

  ฆ่าไฟล์1: 27d7c0bae958b8e10eedc9dbf94e5112eacb7371

  ขนาดไฟล์: 43.2 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V2.0.5 43.2 MB APK

  Zoo Evolution: Animal Saga

  2017-07-15

  Zoo Evolution: Animal Saga 2.0.5 (49)

  อัปเดตเมื่อ: 2017-07-15

  อัปโหลดโดย: Mamo Khairy Masoud

  ต้องใช้ Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  ลายเซ็น: 7eede09214f11d48e7ce4e74e7716d96f00e33d3 Zoo Evolution: Animal Saga 2.0.5(49) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a, x86

  ฆ่าไฟล์1: 7c8347f923e13f14dde772ec77f75061ad2d19d2

  ขนาดไฟล์: 43.2 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V2.0.2 43.2 MB APK

  Zoo Evolution: Animal Saga

  2017-05-24

  Zoo Evolution: Animal Saga 2.0.2 (45)

  อัปเดตเมื่อ: 2017-05-24

  อัปโหลดโดย: Gowtham

  ต้องใช้ Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  ลายเซ็น: 7eede09214f11d48e7ce4e74e7716d96f00e33d3 Zoo Evolution: Animal Saga 2.0.2(45) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a, x86

  ฆ่าไฟล์1: 6b198cbf64d99695de5444c5d51dab01c1a215f4

  ขนาดไฟล์: 43.2 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V2.0.1 43.2 MB APK

  Zoo Evolution: Animal Saga

  2017-05-08

  Zoo Evolution: Animal Saga 2.0.1 (43)

  อัปเดตเมื่อ: 2017-05-08

  อัปโหลดโดย: Gowtham

  ต้องใช้ Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  ลายเซ็น: 7eede09214f11d48e7ce4e74e7716d96f00e33d3 Zoo Evolution: Animal Saga 2.0.1(43) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a, x86

  ฆ่าไฟล์1: e28a967e5568c290d5212a0009de309e5dd8ed33

  ขนาดไฟล์: 43.2 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V1.2.2 43.0 MB APK

  Zoo Evolution: Animal Saga

  2017-03-22

  Zoo Evolution: Animal Saga 1.2.2 (38)

  อัปเดตเมื่อ: 2017-03-22

  อัปโหลดโดย: Gowtham

  ต้องใช้ Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  ลายเซ็น: 7eede09214f11d48e7ce4e74e7716d96f00e33d3 Zoo Evolution: Animal Saga 1.2.2(38) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a, x86

  ฆ่าไฟล์1: e6c43609ea8f61ef132ca20ea3d7ff02e783876d

  ขนาดไฟล์: 43.0 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V1.2.1 45.0 MB APK

  Zoo Evolution: Animal Saga

  2017-02-16

  Zoo Evolution: Animal Saga 1.2.1 (34)

  อัปเดตเมื่อ: 2017-02-16

  อัปโหลดโดย: Antima Rajput

  ต้องใช้ Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  ลายเซ็น: 7eede09214f11d48e7ce4e74e7716d96f00e33d3 Zoo Evolution: Animal Saga 1.2.1(34) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a, x86

  ฆ่าไฟล์1: 8e2e6ebb6961b512e91fe89c1a4828a9c1609b52

  ขนาดไฟล์: 45.0 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V1.2.0 45.0 MB APK

  Zoo Evolution: Animal Saga

  2017-02-09

  Zoo Evolution: Animal Saga 1.2.0 (33)

  อัปเดตเมื่อ: 2017-02-09

  อัปโหลดโดย: Antima Rajput

  ต้องใช้ Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  ลายเซ็น: 7eede09214f11d48e7ce4e74e7716d96f00e33d3 Zoo Evolution: Animal Saga 1.2.0(33) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a, x86

  ฆ่าไฟล์1: 3abc10edf72c4a316f38f694e3e9bd69c9453b0c

  ขนาดไฟล์: 45.0 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V1.1.0 40.1 MB APK

  Zoo Evolution: Animal Saga

  2016-12-25

  Zoo Evolution: Animal Saga 1.1.0 (27)

  อัปเดตเมื่อ: 2016-12-25

  อัปโหลดโดย: Gowtham

  ต้องใช้ Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  ลายเซ็น: 7eede09214f11d48e7ce4e74e7716d96f00e33d3 Zoo Evolution: Animal Saga 1.1.0(27) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a, x86

  ฆ่าไฟล์1: bd7e6e4a7e38c8ca4a34871a7a352743bf2ffc66

  ขนาดไฟล์: 40.1 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V1.0.35 39.4 MB APK

  Zoo Evolution: Animal Saga

  2016-12-20

  Zoo Evolution: Animal Saga 1.0.35 (26)

  อัปเดตเมื่อ: 2016-12-20

  อัปโหลดโดย: Guilherme Lacerda Melos

  ต้องใช้ Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  ลายเซ็น: 7eede09214f11d48e7ce4e74e7716d96f00e33d3 Zoo Evolution: Animal Saga 1.0.35(26) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a, x86

  ฆ่าไฟล์1: f5a615f5b42614b84dfd8eaa39a80e1597ac9acd

  ขนาดไฟล์: 39.4 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V1.0.34 39.4 MB APK

  Zoo Evolution: Animal Saga

  2016-12-16

  Zoo Evolution: Animal Saga 1.0.34 (25)

  อัปเดตเมื่อ: 2016-12-16

  อัปโหลดโดย: Antima Rajput

  ต้องใช้ Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  ลายเซ็น: 7eede09214f11d48e7ce4e74e7716d96f00e33d3 Zoo Evolution: Animal Saga 1.0.34(25) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a, x86

  ฆ่าไฟล์1: 252e1463a51f0928a805943dd9cea7245888ba3b

  ขนาดไฟล์: 39.4 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V1.0.31 39.4 MB APK

  Zoo Evolution: Animal Saga

  2016-12-06

  Zoo Evolution: Animal Saga 1.0.31 (20)

  อัปเดตเมื่อ: 2016-12-06

  อัปโหลดโดย: Gowtham

  ต้องใช้ Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  ลายเซ็น: 7eede09214f11d48e7ce4e74e7716d96f00e33d3 Zoo Evolution: Animal Saga 1.0.31(20) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a, x86

  ฆ่าไฟล์1: d2573028c700547e1bb45b7092f81506f00fe946

  ขนาดไฟล์: 39.4 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V1.0.28 39.3 MB APK

  Zoo Evolution: Animal Saga

  2016-11-09

  Zoo Evolution: Animal Saga 1.0.28 (17)

  อัปเดตเมื่อ: 2016-11-09

  อัปโหลดโดย: Guilherme Lacerda Melos

  ต้องใช้ Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  ลายเซ็น: 7eede09214f11d48e7ce4e74e7716d96f00e33d3 Zoo Evolution: Animal Saga 1.0.28(17) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a, x86

  ฆ่าไฟล์1: 281e0fb84284059b8714df9550a7dc3f82b46ddd

  ขนาดไฟล์: 39.3 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V1.0.27 39.2 MB APK

  Zoo Evolution: Animal Saga

  2016-10-17

  Zoo Evolution: Animal Saga 1.0.27 (13)

  อัปเดตเมื่อ: 2016-10-17

  อัปโหลดโดย: Guilherme Lacerda Melos

  ต้องใช้ Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  ลายเซ็น: 7eede09214f11d48e7ce4e74e7716d96f00e33d3 Zoo Evolution: Animal Saga 1.0.27(13) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a, x86

  ฆ่าไฟล์1: 8ede1bfd5df6d26b180b125c1858819932f7d391

  ขนาดไฟล์: 39.2 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก