Our website uses necessary cookies to enable basic functions and optional cookies to help us to enhance your user experience. Learn more about our cookie policy by clicking "Learn More".
Accept All Only Necessary Cookies

เกี่ยวกับ Yandex Translate

ภาษาไทย

นักแปลด่วนที่ทำงานออฟไลน์และแปลข้อความจากภาพถ่าย

• แปลระหว่างคู่ใดก็ได้จาก 100 ภาษาเมื่อคุณออนไลน์

• แปลจากภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี รัสเซีย สเปน หรือตุรกีเป็นภาษาอังกฤษขณะออฟไลน์: ดาวน์โหลดภาษาเหล่านี้และเปิดใช้งานโหมดออฟไลน์ในการตั้งค่า

• พูดคำหรือวลีในภาษารัสเซีย ยูเครน อังกฤษ หรือตุรกีเพื่อแปลเป็นภาษาเหล่านี้ หรือให้แอปอ่านคำแปลให้คุณฟัง

• เรียนรู้คำศัพท์ใหม่และความหมายผ่านตัวอย่างการใช้งานในพจนานุกรมของแอป (มีให้บริการในภาษาส่วนใหญ่ที่รองรับในปัจจุบัน)

• ถ่ายรูปเมนู ป้ายถนน หน้าหนังสือ หรือเลือกรูปภาพพร้อมข้อความจาก Camera Roll เพื่อดูคำแปลเหนือรูปภาพ (ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณออนไลน์) ขณะนี้การรู้จำข้อความภาพใช้งานได้ใน 45 ภาษา: เช็ก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี โปแลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย สเปน ตุรกี จีน ยูเครน และอื่น ๆ

• แปลทั้งไซต์โดยตรงในแอป

• เลือกและแปลคำหรือวลีเดียวในแอปอื่นๆ บนสมาร์ทโฟนที่ใช้ Android 6.0

• เพลิดเพลินกับฟังก์ชันการพิมพ์แบบคาดคะเนที่ช่วยประหยัดเวลาของแอปและการตรวจจับภาษาอัตโนมัติ

• บันทึกการแปลในรายการโปรดและดูประวัติการแปลของคุณได้ตลอดเวลา

ภาษาที่รองรับในปัจจุบัน: แอฟริกา, แอลเบเนีย, อัมฮาริก, อาหรับ, อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจัน, บัชคีร์, บาสก์, เบลารุส, เบงกาลี, บอสเนีย, บัลแกเรีย, พม่า, คาตาลัน, เซบัวโน, จีน, ชูวัช, โครเอเชีย, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, เอลฟ์ (ซินดาริน) , อีโมจิ, อังกฤษ, เอสเปรันโต, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, กาลิเซีย, จอร์เจีย, เยอรมัน, กรีก, คุชราต, เฮติ, ฮีบรู, ฮิลมารี, ฮินดี, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อินโดนีเซีย, ไอริช, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ชวา, กันนาดา, คาซัค, คาซัค (ละติน), เขมร, เกาหลี, คีร์กีซ, ลาว, ละติน, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มาลากาซี, มาเลเซีย, มาลายาลัม, มอลตา, เมารี, มาราธี, มารี, มองโกเลีย, เนปาล, นอร์เวย์, ปาเปียเมนโต, เปอร์เซีย, โปแลนด์, โปรตุเกส , ปัญจาบ, โรมาเนีย, รัสเซีย, เกลิกสกอตแลนด์, เซอร์เบีย, สิงหล, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, ซุนดา, สวาฮีลี, สวีเดน, ตากาล็อก, ทาจิกิสถาน, ทมิฬ, ตาตาร์, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, อุดมูร์ต, ยูเครน, อูรดู, อุซเบก, อุซเบก ( Cyrillic), เวียดนาม, เวลส์, Xhosa, Yakut, Yiddish, Zulu

มีอะไรใหม่ใน 72.5 เวอร์ชันล่าสุด

Last updated on May 18, 2024

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล แอป เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต Yandex Translate 72.5

อัปโหลดโดย

Abiyu Keece

ต้องใช้ Android

Android 7.0+

Available on

ดาวน์โหลด Yandex Translate ผ่าน Google Play

แสดงเพิ่มเติม

Yandex Translate ภาพหน้าจอ

Yandex Translate บทความ

กำลังโหลดความคิดเห็น...

ยังมีให้สำหรับแพลตฟอร์มอื่น ๆ

ภาษา
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
สมัครสมาชิกสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครเป็นสมาชิก APKPure
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
ความสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครรับจดหมายข่าวของเรา