เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ
การคลิกลิงก์ใด ๆ ในหน้านี้แสดงว่าคุณยินยอมในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเรา
เวอร์ชันก่อนหน้า
 • V3.3.9

  22.0 MB APK

  Wasilni Captain

  2021-02-01

  Wasilni Captain 3.3.9 (77)

  อัปเดตเมื่อ: 2021-02-01

  อัปโหลดโดย: Reskiawati S Dotutinggi

  ต้องใช้ Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  ลายเซ็น: d012f2702d3180ba0770239f31318758e0de62b0 Wasilni Captain 3.3.9(77) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: 3e1611f7ff62c9513a0647557b86679f4bd64e96

  ขนาดไฟล์: 22.0 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V3.3.4

  16.9 MB XAPK APKs

  Wasilni Captain

  2020-11-02

  3Variants
 • V3.3.4

  22.0 MB APK

  Wasilni Captain

  2020-10-30

  Wasilni Captain 3.3.4 (67)

  อัปเดตเมื่อ: 2020-10-30

  อัปโหลดโดย: Predrag Pedja Markovic

  ต้องใช้ Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  ลายเซ็น: d012f2702d3180ba0770239f31318758e0de62b0 Wasilni Captain 3.3.4(67) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: 6d352247631b037625ad743a25b32ff45c9e56e8

  ขนาดไฟล์: 22.0 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V3.3.2

  16.7 MB XAPK APKs

  Wasilni Captain

  2020-10-26

  2Variants
 • V3.3.2

  21.9 MB APK

  Wasilni Captain

  2020-10-26

  2Variants
 • V3.3.3

  16.6 MB XAPK APKs

  Wasilni Captain

  2020-10-18

  Wasilni Captain 3.3.3 (63)

  อัปเดตเมื่อ: 2020-10-18

  อัปโหลดโดย: Predrag Pedja Markovic

  ต้องใช้ Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  ลายเซ็น: d012f2702d3180ba0770239f31318758e0de62b0 Wasilni Captain 3.3.3(63) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a

  Base APK: com.tradinos.wasilnidriver.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  ฆ่าไฟล์1: b6b6d496ad57ed53cc6fd3f6acc72328db476b50

  ขนาดไฟล์: 16.6 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V3.3.3

  21.9 MB APK

  Wasilni Captain

  2020-10-18

  Wasilni Captain 3.3.3 (63)

  อัปเดตเมื่อ: 2020-10-18

  อัปโหลดโดย: Shahid Abdul

  ต้องใช้ Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  ลายเซ็น: d012f2702d3180ba0770239f31318758e0de62b0 Wasilni Captain 3.3.3(63) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: 7fbb9d93370c6b115c2c27187c82bc2ac1306f6a

  ขนาดไฟล์: 21.9 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V3.3.1

  16.6 MB XAPK APKs

  Wasilni Captain

  2020-10-02

  Wasilni Captain 3.3.1 (61)

  อัปเดตเมื่อ: 2020-10-02

  อัปโหลดโดย: Reskiawati S Dotutinggi

  ต้องใช้ Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  ลายเซ็น: d012f2702d3180ba0770239f31318758e0de62b0 Wasilni Captain 3.3.1(61) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a

  Base APK: com.tradinos.wasilnidriver.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  ฆ่าไฟล์1: 8557c122b726c90d34523061e0cdbdf4de2b87b7

  ขนาดไฟล์: 16.6 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V3.1.9

  22.1 MB APK

  Wasilni Captain

  2020-07-14

  Wasilni Captain 3.1.9 (49)

  อัปเดตเมื่อ: 2020-07-14

  อัปโหลดโดย: Reskiawati S Dotutinggi

  ต้องใช้ Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  ลายเซ็น: d012f2702d3180ba0770239f31318758e0de62b0 Wasilni Captain 3.1.9(49) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: 41d3e010815f809428dc70b1a87f450c26a708cd

  ขนาดไฟล์: 22.1 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V2.2.1

  13.7 MB APK

  Wasilni Captain

  2020-02-21

  Wasilni Captain 2.2.1 (35)

  อัปเดตเมื่อ: 2020-02-21

  อัปโหลดโดย: Amr Arafa

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: d012f2702d3180ba0770239f31318758e0de62b0 Wasilni Captain 2.2.1(35) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: 298214351024a62287b875609604ae55ee78f52e

  ขนาดไฟล์: 13.7 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V2.2.0

  13.7 MB APK

  Wasilni Captain

  2020-02-19

  Wasilni Captain 2.2.0 (34)

  อัปเดตเมื่อ: 2020-02-19

  อัปโหลดโดย: Reskiawati S Dotutinggi

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: d012f2702d3180ba0770239f31318758e0de62b0 Wasilni Captain 2.2.0(34) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: fccd12ab88c72e71741544942909070b0811d90a

  ขนาดไฟล์: 13.7 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V2.1.9

  13.6 MB APK

  Wasilni Captain

  2020-02-13

  Wasilni Captain 2.1.9 (33)

  อัปเดตเมื่อ: 2020-02-13

  อัปโหลดโดย: Predrag Pedja Markovic

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: d012f2702d3180ba0770239f31318758e0de62b0 Wasilni Captain 2.1.9(33) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: 35b083ac827740a9c21ef1dcd37171b89c42cda1

  ขนาดไฟล์: 13.6 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V2.1.8

  13.6 MB APK

  Wasilni Captain

  2020-02-11

  Wasilni Captain 2.1.8 (32)

  อัปเดตเมื่อ: 2020-02-11

  อัปโหลดโดย: Amr Arafa

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: d012f2702d3180ba0770239f31318758e0de62b0 Wasilni Captain 2.1.8(32) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: f2623aa515dc7c450d1e2a806deca27698219f90

  ขนาดไฟล์: 13.6 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V2.1.7

  13.6 MB APK

  Wasilni Captain

  2020-01-17

  Wasilni Captain 2.1.7 (31)

  อัปเดตเมื่อ: 2020-01-17

  อัปโหลดโดย: Predrag Pedja Markovic

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: d012f2702d3180ba0770239f31318758e0de62b0 Wasilni Captain 2.1.7(31) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: 666bdb9b247914ff4704381b5295a4dfcbcb48e1

  ขนาดไฟล์: 13.6 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V2.1.6

  13.6 MB APK

  Wasilni Captain

  2020-01-14

  2Variants
 • V2.1.5

  13.6 MB APK

  Wasilni Captain

  2019-11-23

  Wasilni Captain 2.1.5 (27)

  อัปเดตเมื่อ: 2019-11-23

  อัปโหลดโดย: Predrag Pedja Markovic

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: d012f2702d3180ba0770239f31318758e0de62b0 Wasilni Captain 2.1.5(27) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: e8cae9a38f4c25ddfb8b82d2173ff35bbf98b471

  ขนาดไฟล์: 13.6 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V2.1.4

  13.6 MB APK

  Wasilni Captain

  2019-11-05

  Wasilni Captain 2.1.4 (26)

  อัปเดตเมื่อ: 2019-11-05

  อัปโหลดโดย: Amr Arafa

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: d012f2702d3180ba0770239f31318758e0de62b0 Wasilni Captain 2.1.4(26) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: e021fe8cd72391cdf2edf7e35e0dd4a1377ebb8f

  ขนาดไฟล์: 13.6 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V2.1.2

  13.6 MB APK

  Wasilni Captain

  2019-09-30

  Wasilni Captain 2.1.2 (24)

  อัปเดตเมื่อ: 2019-09-30

  อัปโหลดโดย: Amr Arafa

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: d012f2702d3180ba0770239f31318758e0de62b0 Wasilni Captain 2.1.2(24) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: 45f90b88eb6ccbe8e931589cad463c2083d0faa7

  ขนาดไฟล์: 13.6 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V2.1.1

  13.6 MB APK

  Wasilni Captain

  2019-09-28

  Wasilni Captain 2.1.1 (23)

  อัปเดตเมื่อ: 2019-09-28

  อัปโหลดโดย: Shahid Abdul

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: d012f2702d3180ba0770239f31318758e0de62b0 Wasilni Captain 2.1.1(23) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: 57dc829eab42f2e138becaca1e24e63f426892d0

  ขนาดไฟล์: 13.6 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V2.1.0

  13.6 MB APK

  Wasilni Captain

  2019-09-24

  Wasilni Captain 2.1.0 (22)

  อัปเดตเมื่อ: 2019-09-24

  อัปโหลดโดย: Shahid Abdul

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: d012f2702d3180ba0770239f31318758e0de62b0 Wasilni Captain 2.1.0(22) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: 05ad86a5039ec2e1cfc558be9ae00ab0dde46bbd

  ขนาดไฟล์: 13.6 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V2.0

  11.7 MB APK

  Wasilni Captain

  2019-07-06

  Wasilni Captain 2.0 (10)

  อัปเดตเมื่อ: 2019-07-06

  อัปโหลดโดย: Predrag Pedja Markovic

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: d012f2702d3180ba0770239f31318758e0de62b0 Wasilni Captain 2.0(10) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: 5129ab63a7f3e05b6e9736e35fbe961604023d99

  ขนาดไฟล์: 11.7 MB

  ดาวน์โหลด

 • V1.3.1

  9.3 MB APK

  Wasilni Captain

  2019-06-04

  Wasilni Captain 1.3.1 (5)

  อัปเดตเมื่อ: 2019-06-04

  อัปโหลดโดย: Predrag Pedja Markovic

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: d012f2702d3180ba0770239f31318758e0de62b0 Wasilni Captain 1.3.1(5) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: 3baf899cecbabdb5da153ffeacfc4b3d4f131a0d

  ขนาดไฟล์: 9.3 MB

  ดาวน์โหลด

 • V1.1

  9.3 MB APK

  Wasilni Captain

  2019-01-29

  Wasilni Captain 1.1 (2)

  อัปเดตเมื่อ: 2019-01-29

  อัปโหลดโดย: Shahid Abdul

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: d012f2702d3180ba0770239f31318758e0de62b0 Wasilni Captain 1.1(2) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: 77ccb35a4f8909f8a9daa905f3334476bae9d641

  ขนาดไฟล์: 9.3 MB

  ดาวน์โหลด

กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก